O NÁS

Informace o společnosti
a lidech v ní.

O INSTITUTU

Naši experti poskytují služby založené na bohatých zkušenostech z praxe i nejaktuálnějších poznatcích oboru psychologie.

Patříme mezi přední specialisty v oboru, kteří kvalitou dnešních služeb budují psychologii zítřka. 

Naší misí je rozvíjet obor psychologie prostřednictvím vzdělávání profesionálů v této oblasti a poskytováním podpory pro jejich náročnou a smysluplnou práci.

Propojujeme špičkové profesionály v oboru psychologie s potřebami praxe.

LIDÉ

Mgr. Zuzana Ježková

Jednatelka, psycholožka a projektová manažerka

Bc. Adéla Peřinová

Zákaznická podpora

SPOLUPRACUJÍCÍ EXPERTI

PhDr. Martin Seitl, Ph.D.

Psycholog práce a organizace, lektor

doc. PhDr. Mgr. Roman Procházka, Ph.D.

Externí lektor

Mgr. Zuzana Ježková

Jednatelka, psycholožka a projektová manažerka

Jednooborovou psychologii jsem vystudovala na Katedře psychologie FF UP v Olomouci. Absolvovala jsem také dlouhodobý výcvik systemického koučování a supervize.

Přes 10 let jsem působila ve vedení vzdělávací organizace (na pozici zástupkyně ředitele), kde jsem měla na starosti personalistiku, ekonomiku a vedení různých projektů.

Postupně jsem se zaměřila na předávání znalostí v oblasti psychologie do praxe. Jako lektorka jsem proškolila více než 1  400 lidí na téměř 130 kurzech. Mezi mnou školená témata patří time management a work-life balance, psychologické aspekty rozhodování, komunikační dovednosti, řešení konfliktů, motivace i sebemotivace, práce s emocemi v pracovním prostředí, metody skupinové a kreativní práce, projektové řízení, týmová práce, delegování, zadávání úkolů, psychohygiena a další měkké dovednosti nezbytné pro práci manažerů i řadových pracovníků.

Své myšlenky shrnuji do článků na blogu Psychologické tipy.

Po psychologii se mou druhou vášní se stalo projektové řízení, v němž jsem získala řadu mezinárodně uznávaných certifikací:

  • Mezinárodně certifikovaná projektová senior manažerka (IPMA level B® 2011-2016, IPMA level C® 2016 – 2021)
  • Mezinárodně certifikovaná konzultantka projektového řízení (IPMA® PMC)
  • Mezinárodně certifikovaná projektová manažerka (PMP dle PMI®)
  • Držitelka kvalifikace PRINCE2® Practitioner
  • Držitelka profesní kvalifikace Manažer programů a komplexních projektů dle zákona 179/2006 Sb.
  • Jsem také spoluautorkou publikace Projektové řízení – jak zvládnout projekty, Ježková Z., Krejčí H., Lacko B., Švec J., a zkoušející v procesu certifikace IPMA® u Společnosti pro projektové řízení.

Mezi mé klíčové specializace patří aplikace psychologie v projektovém řízení a efektivní řízení i sebeřízení (napsala jsem například e-knihu Hodina navíc každý den, která zaujala již přes 5 600 čtenářů). V rámci IPS jsme založili unikátní projekt propojující psychologii a projektové řízení BE(e)PM (Behavioral and Emotinal Project Management).

Jsem nadšená, že v Institutu psychologických služeb propojujeme špičkové experty v oboru psychologie a můžeme Vám v této oblasti poskytnout profesionální služby. Moc se těším, že se osobně setkáme, až některou z nich využijete.

S přáním pohodového dne, 
Zuzka Ježková

PhDr. Martin Seitl, Ph.D.

Externí lektor, psycholog práce a organizace

Mojí odbornou specializací je psychologie práce a organizace a pak zvláště projektivní diagnostické metody. 

Jednooborovou psychologii jsem vystudoval na Katedře psychologie FF UP v Olomouci, kde
jsem později uspěl v rigorózním řízení a o několik let později získal i doktorské vzdělání.

První praktické zkušenosti jsem získal během pětiletého působení v mezinárodní organizaci, kde jsem se věnoval nábor a výběru zaměstnanců, psychologické diagnostice, rozvoji zaměstnanců, hodnocení zaměstnanců, HR poradenství a dalším činnostem. Během další let jsem dále rozšiřoval své zkušenosti při výběru zaměstnanců, a to i ve specializovaných oborech, jako je dopravní psychologie. 

Své zkušenosti jsem doplnil v oblasti organizační kultury, ve které působím jako konzultant a projektový manažer pro projekty rozvoje organizační kultury v soukromých společnostech. V poslední době zaměřuji pozornost na integritu osobnosti v práci (při výběru i později), zkreslování informací během výběru zaměstnanců a leadership. Zabývám se ve výzkumu i praxi rolí emocí v práci, a to zejména z pohledu teorie vztahové vazby na individuální, dyadické (interakce s nadřízeným) a skupinové úrovni.

Speciální část mé odbornosti je pak spojena s projektivními diagnostickými metodami, zejména Rorschachovou metodou, Zulliger testem a Tematickým apercepčním testem. První jmenovaná metoda patří současně k mým koníčkům. Po absolvování seminářů vedených dr. Emilem Šiškou během studia jsem úspěšně prošel Základním kurzem Rorschachovy metody (dr. A. Polák, dr. I. Obuch), Supervizním kurzem Rorschachovy metody (dr. J. Ženatý, Mgr. R. Telerovský) a stal se člen jak České společnosti pro Rorschacha a projektivní metody, tak stejně zaměřené mezinárodní společnosti. Později jsem získal mezinárodní certifikaci pro R-PAS a absolvoval stáž v Izraeli věnovanou systému Logical Rorschach. Publikoval jsem několik studií a jednu monografii k problematice Rorschachovy metody. V současnosti se také věnuji již 15 let výuce Rorschachovy metody na univerzitě, v Základním kurzu ROR, v kurzu pro psychology mimo klinickou praxi (v České republice i na Slovensku) a v kurzech pro psychology v bezpečnostních sborech.

Jsem držitelem certifikací pro práci s řadou psychodiagnostických metod a pro diagnostiku a rozvoj organizační kultury. Přehled certifikací ZDE

Pokud Vás zajímá více o mé odbornosti, navštivte prosím můj profil na síti ResearchGate.

Velmi se těším na osobní setkání s Vámi při realizaci některé z našich služeb!

S přáním příjemného dne,
Martin Seitl

doc. PhDr. Mgr. Roman Procházka, Ph.D.

Externí lektor

Věnuje se psychodiagnostice, psychoterapii a klinickému poradenství v ordinaci klinické psychologie a psychoterapie v Prostějově, kde pracuje jako klinický psycholog, dětský klinický psycholog a psychoterapeut.

Získával vzdělávání na IPVZ, na kterém vykonal specializační zkoušku a atestaci z oboru klinická psychologie. Následně získal specializovanou způsobilost v systematické psychoterapii (II. atestace) a vykonal specializační zkoušku z dětské klinické psychologie (III. atestace). Získal zvláštní odbornou způsobilost v klinické neuropsychologii a v klinické hypnoterapii. V rámci psychoterapie absolvoval akreditovaný výcvik v kognitivně behaviorální psychoterapii v Institutu KBT v Hradci Králové, kde v současné době působí také jako lektor.

Absolvoval řadu certifikovaných kurzů a seminářů zaměřených na klinicko-psychologickou diagnostiku a dále práci s klientem, tj. krizová intervence, tělo a krize, poradenské dovednosti aj.

Je garantem a lektorem kurzů v Rorschachově metodě, Tématicko apercepčním testu a garantem kurzu psycholog ve zdravotnictví realizovaného při UPOL.

Taktéž působí jako supervizor v zařízeních poskytující zdravotně-sociální služby.

Poradensky a psychoterapeuticky spolupracoval s poradnou pro alkoholové a jiné závislosti, doléčovacím centrem a rodinným centrem při P-centru v Olomouci.

Výzkumně se zabývá oblastí klinické psychologie a neuropsychologie, neurověd a psychofyziologie a KBT schéma terapií.

PhDr. Mgr. Roman Procházka, Ph.D.
klinický psycholog a psychoterapeut 

Věnuje se psychodiagnostice, psychoterapii a klinickému poradenství v ordinaci klinické psychologie a psychoterapie v Prostějově, kde pracuje jako registrovaný klinický psycholog a psychoterapeut. Taktéž působí jako odborný asistent na katedře psychologie FF UPOL, kde je vedoucím sekce klinické psychologie a psychoterapie.
Výcvik v psychoterapii absolvoval v kognitivně behaviorální terapii v IKBT MUDr. Zbytovského, kde v současné době také působí jako lektor.
Je také garantem a lektorem kurzu v Rorschachově metodě v Institutu psychologických služeb s.r.o. a garantem kurzu psycholog ve zdravotnictví realizovaného při FF UPOL.
Absolvoval řadu certifikovaných kurzů a seminářů zaměřených na klinicko-psychologickou diagnostiku a dále práci s klientem.
Odborně se zabývá klinickou psychologií a psychoterapií, klinické hypnóze, neurovědám a psychofyziologickým ukazatelům v projektivních metodách (ROR, TAT). 

Bc. Adéla Peřinová

Zákaznická podpora

Studentka psychologie FF UP v Olomouci s našimi klienty komunikuje o přihláškách, fakturách  a všech organizačních záležitostech. 

Neváhejte ji kdykoliv kontaktovat na
emailu: adela.perinova@institutps.cz
nebo telefonu  +420 773 288 565.

REFERENCE ÚČASTNÍKŮ NAŠICH KURZŮ

„Výjimečné znalosti obou lektorů, lidský, nehodnotící a vstřícný přístup k účastníkům kurzu. Propojení teorie s praktickými zkušenostmi.“
účastnice základního kurzu Rorschachovy metody

„Dobře propojená teorie s praxí, praktické ukázky skórování, perfektně nachystané materiály, propojení s dalšími metodami.“
účastnice kurzu Tématický apercepční test

„Výborná komunikace s lektorem, společná práce s našimi vlastními kazuistikami.“
účastník kurzu Tématický apercepční test

„Ucelené, dobře strukturované a bohaté materiály, ke kterým se můžu kdykoli vrátit – obsahují vše podstatné, odkazy na dostudování, vše na jednom místě.“
účastník kurzu Diferenciální diagnostika dospělých

„Rozsáhlé množství informací k problematice uspořádaných do přehledných celků. Součástí jsou také vodítka pro další studium.“
účastnice kurzu Diferenciální diagnostika dospělých

„Byl to nejpřínosnější kurz, který jsem dosud měla. Jsem velmi ráda za propojování s praxí a spojování Rorschachovy metody s celým klinickým obrazem.“
účastnice základního kurzu Rorschachovy metody

Většina našich aktivit je realizována v Olomouci.

Konkrétní informace o místě realizace kurzů najdete u jednotlivých akcí.