Základní kurz Rorschachovy metody

Posláním kurzu je poskytnout profesionálům v klinické praxi plnou kompetenci k samostatnému použití psychodiagnostické metody prostřednictvím evidence-based přístupu k administraci, vyhodnocení a interpretaci.

Kurzu byla udělena akreditace Ministerstva zdravotnictví ČR.

URČENO PRO

Klinické psychology a psychology ve zdravotnictví.

Účastníci, kteří úspěšně absolvují kurz, jsou plně kompetentní k užití metody při diagnostické práci a k zařazení výstupů metody do psychologického posudku.

Účastníci získají v ceně kurzu asistenční počítačový program ROR online k vyhodnocení strukturálního souhrnu k trvalému užívání. Pro účastníky jsou také k dispozici e-learningové materiály.

institutps_2

DÉLKA TRVÁNÍ

Kurz je koncipován jako dvouletý, výuka probíhá ve 20 setkáních v jednodenních blocích po 7 hodinách + 16 hodin pro e-learning (celkem 156 hodin). Kurz probíhá jako teoreticko-praktická výuka zaměřená na zvládnutí administrace, vyhodnocení a interpretaci protokolů získaných ROR metodou.

Účastníky seznamujeme s širokou základnou klasických i nových poznatků o interpretaci ROR metody. Podstatnou část kurzu tvoří práce s protokoly z praxe účastníků kurzu a výukovými protokoly lektorů. Platformu pro administraci, skórování a základy interpretace tvoří Exnerův Komprehenzivní systém ve 4 edici, seznamujeme však také se změnami a přínosy v systému R-PAS. 

Celková platforma pro interpretaci je založená na integrativní perspektivě kombinující postupy různých psychodiagnostických škol. 

Představení minimálně 3 protokolů v průběhu kurzu a obhájení jednoho z nich je podmínkou úspěšného splnění kurzu.

MATERIÁLY

Zájemcům zajistíme a na kurzu předáme materiály pro práci s metodou:

Materiály lze fakturovat zvlášť nebo zahrnout do ceny kurzu.

CENA

Kurz je možné hradit několika způsoby:

Nejsme plátci DPH.
Ceny platné pro nový běh kurzu (začátek v roce 2024).

TERMÍNY a MÍSTO KONÁNÍ

Kurz obvykle probíhá ve čtvrtky a soboty (některé termíny budou ve čtvrtek, jiné v sobotu).

Nový běh začíná 14.3.2024. Další setkání kurzu jsou: 11.4.2024, 2.5.2024 a 20.6.2024. Kapacita tohoto běhu kurzu byla k 16.2.2024 naplněna. Všechny předběžné přihlášky přijaté po tomto datu budou evidovány jako náhradníci. 

V případě, že máte o kurz zájem, přihlaste se předběžně prostřednictvím formuláře níže.
O otevření dalšího běhu Vás pak budeme včas informovat.

Jak funguje přihlašování na naše kurzy?

  1. Vyplňte předběžnou přihlášku níže. Přijde Vám automatický mail o přijetí přihlášky.
  2. Pokud ještě není znám termín konání nového běhu kurzu, budeme Vás informovat bezprostředně po tom, co budeme vědět, kdy nový kurz otevřeme. Pokud je již známo datum konání nového běhu, očekávejte e-mail se závazným přihlášením do pár dní od obdržení Vaší přihlášky.
  3. Vyplňte závaznou přihlášku. O jejím přijetí budete opět informováni do pár dní e-mailem. V tento okamžik s Vaší účasti na kurzu počítáme.

Kurz probíhá v Olomouci.

Kurzem Vás provede

PhDr. Mgr. Roman Procházka, Ph.D.
klinický psycholog a psychoterapeut a garant kurzu
Věnuje se Rorschachově metodě v klinické praxi i ve výzkumu v rámci psychofyziologie a neuropsychologie. Více o lektorovi…

PhDr. Martin Seitl, Ph.D.
autor monografie Poznávání interpersonálních charakteristik osobnosti a Lidská pohybová determinanta v Rorschachově metodě (2016, ve spoluautorství s M. Lečbychem). Více o lektorovi…

PŘIHLÁŠKA

REFERENCE ÚČASTNÍKŮ KURZU RM

„Výjimečné znalosti obou lektorů, lidský, nehodnotící a vstřícný přístup k účastníkům kurzu. Propojení teorie s praktickými zkušenostmi.“

„Líbí se mi obsáhlost, komplexita kurzu, srozumitelné propojení teorie s praxí.“

„Na základě kurzu získávám kvalitní vhled do metody, ale i do ostatních oblastí psychologie. Přidanou hodnotu vnímám zejména v bohatosti osobních zkušeností obou lektorů, které nám předávají.“

„Celkově přínos velmi dobrý, postupné zavádění získaných znalostí do praxe, ochota vyučujících řešit individuálně se studenty i nad rámec obsahu kurzu (to nevím, jestli volit, ať pak lektoři nejsou ještě více přehlceni :D) „

„Byl to nejpřínosnější kurz, který jsem dosud měla. Jsem velmi ráda za propojování s praxí a spojování Rorschachovy metody s celým klinickým obrazem.“

„Líbí se mi, že je kurz rozložený do teoretických bloků a na probírání konkrétních kazuistik.“

NABÍDKA KURZŮ

Aktuálně máme vypsány následující kurzy

Tematický-apercepční test
v klinicko-psychologické praxi

Dif. diagnostika dospělých
v klinicko-psychologické praxi

Většina našich aktivit je realizována v Olomouci.

Konkrétní informace o místě realizace kurzů najdete u jednotlivých akcí.