Základní kurz Rorschachovy metody

Posláním kurzu je poskytnout profesionálům v klinické praxi plnou kompetenci k samostatnému použití psychodiagnostické metody prostřednictvím evidence-based přístupu k administraci, vyhodnocení a interpretaci.

Kurzu byla udělena akreditace Ministerstva zdravotnictví ČR.

URČENO PRO

Klinické psychology a psychology ve zdravotnictví.

Účastníci, kteří úspěšně absolvují kurz, jsou plně kompetentní k užití metody při diagnostické práci a k zařazení výstupů metody do psychologického posudku.

Účastníci získají v ceně kurzu asistenční počítačový program ROR online k vyhodnocení strukturálního souhrnu k trvalému užívání. Pro účastníky jsou také k dispozici e-learningové materiály.

institutps_2

DÉLKA TRVÁNÍ

Kurz je koncipován jako dvouletý, výuka probíhá ve 20 setkáních v jednodenních blocích po 7 hodinách + 16 hodin pro e-learning (celkem 156 hodin). Kurz probíhá jako teoreticko-praktická výuka zaměřená na zvládnutí administrace, vyhodnocení a interpretaci protokolů získaných ROR metodou.

Účastníky seznamujeme s širokou základnou klasických i nových poznatků o interpretaci ROR metody. Podstatnou část kurzu tvoří práce s protokoly z praxe účastníků kurzu a výukovými protokoly lektorů. Platformu pro administraci, skórování a základy interpretace tvoří Exnerův Komprehenzivní systém ve 4 edici, seznamujeme však také se změnami a přínosy v systému R-PAS. 

Celková platforma pro interpretaci je založená na integrativní perspektivě kombinující postupy různých psychodiagnostických škol. 

Představení minimálně 3 protokolů v průběhu kurzu a obhájení jednoho z nich je podmínkou úspěšného splnění kurzu.

MATERIÁLY

Zájemcům zajistíme a na kurzu předáme materiály pro práci s metodou:

Materiály lze fakturovat zvlášť nebo zahrnout do ceny kurzu.

CENA

Kurz je možné hradit několika způsoby:

Nejsme plátci DPH.
Ceny platné pro nový běh kurzu (začátek v roce 2024).

TERMÍNY a MÍSTO KONÁNÍ

Kurz obvykle probíhá ve čtvrtky a soboty (některé termíny budou ve čtvrtek, jiné v sobotu).

Nový běh kurzu začíná 10.10.2024. Další termíny jsou 31.10.2024, 21.11.2024 a 12.12.2024. Termíny pro rok 2025 budou dhodnuty s účastníky kurzu po zahájení běhu.

V případě, že máte o kurz zájem, přihlaste se předběžně prostřednictvím formuláře níže.
O otevření dalšího běhu Vás pak budeme včas informovat.

Kurz probíhá v Olomouci.

Kurzem Vás provede

PhDr. Mgr. Roman Procházka, Ph.D.
klinický psycholog a psychoterapeut a garant kurzu
Věnuje se Rorschachově metodě v klinické praxi i ve výzkumu v rámci psychofyziologie a neuropsychologie. Více o lektorovi…

PhDr. Martin Seitl, Ph.D.
autor monografie Poznávání interpersonálních charakteristik osobnosti a Lidská pohybová determinanta v Rorschachově metodě (2016, ve spoluautorství s M. Lečbychem). Více o lektorovi…

PŘIHLÁŠKA

REFERENCE ÚČASTNÍKŮ KURZU RM

„Výjimečné znalosti obou lektorů, lidský, nehodnotící a vstřícný přístup k účastníkům kurzu. Propojení teorie s praktickými zkušenostmi.“

„Líbí se mi obsáhlost, komplexita kurzu, srozumitelné propojení teorie s praxí.“

„Na základě kurzu získávám kvalitní vhled do metody, ale i do ostatních oblastí psychologie. Přidanou hodnotu vnímám zejména v bohatosti osobních zkušeností obou lektorů, které nám předávají.“

„Celkově přínos velmi dobrý, postupné zavádění získaných znalostí do praxe, ochota vyučujících řešit individuálně se studenty i nad rámec obsahu kurzu (to nevím, jestli volit, ať pak lektoři nejsou ještě více přehlceni :D) „

„Byl to nejpřínosnější kurz, který jsem dosud měla. Jsem velmi ráda za propojování s praxí a spojování Rorschachovy metody s celým klinickým obrazem.“

„Líbí se mi, že je kurz rozložený do teoretických bloků a na probírání konkrétních kazuistik.“

NABÍDKA KURZŮ

Aktuálně máme vypsány následující kurzy

Tematický-apercepční test
v klinicko-psychologické praxi

Dif. diagnostika dospělých
v klinicko-psychologické praxi

Většina našich aktivit je realizována v Olomouci.

Konkrétní informace o místě realizace kurzů najdete u jednotlivých akcí.