Diferenciální diagnostika dospělých
v klinicko-psychologické praxi

Klinicko-psychologická diferenciální diagnostika u dospělých je nezbytnou a důležitou součástí psychodiagnostického procesu v praxi klinické psychologie. Jako taková představuje pro klinického psychologa či psychologa ve zdravotnictví nárok na jeho odbornost a klinickou zkušenost.

Kurzu byla udělena akreditace Ministerstva zdravotnictví ČR.

URČENO PRO

Psychology ve zdravotnictví a klinické psychology. Kurz je také otevřen pro zájemce z řad psychologů mimo zdravotnictví.

Psychologové ve zdravotnictví a kliničtí psychologové po úspěšném absolvování obdrží certifikát o absolvování akreditovaného certifikovaného kurzu. Psychologové pracující mimo oblast zdravotnictví získají osvědčení o absolvování kurzu.

institutps_1

CÍL KURZU

Cílem je zvýšení teoretických znalostí a praktických dovedností psychologů ve zdravotnictví a klinických psychologů v této oblasti.

Celkově je kurz zaměřen na hlubší osvojení si znalostí vybraných duševních poruch a jejich diferenciálního odrazu v klinických a autoritativních psychodiagnostických metodách

Dalším cílem kurzu je zvýšení odbornosti v interpretaci výsledků (odpovídajícími výkladovými principy), získaných z psychodiagnostického vyšetření, a jejich zasazení do klinicko-psychologické rozvahy.

POPIS a DÉLKA KURZU

Certifikovaný kurz je realizován s celkovou dotací 35 vyučovacích hodin, které jsou rozděleny do 5 jednodenních setkání po 7 vyučovacích hodinách.

Celková doba trvání je půl roku při frekvenci 1 bloku za jeden měsíc.

Pozornost je věnována diferenciální diagnostice psychotických poruch, afektivních poruch, neurotických poruch, poruch osobnosti, organických poruch, simulace a faktitivních poruch.

Účastníci během kurzu prezentují tři cvičné kazuistiky.

CENA a KAPACITA

Platba za kurz může být rozdělena do 1, 3 nebo 5 plateb:

Kurz bude realizován při minimálně 18 účastnících.
Maximální kapacita kurzu je 20 osob.

TERMÍNY a MÍSTO KONÁNÍ

Kurz obvykle probíhá ve čtvrtky a soboty (některé termíny budou ve čtvrtek, jiné v sobotu).

Zatím není znám termín konání nového běhu kurzu.

V případě, že máte o kurz zájem, přihlaste se předběžně prostřednictvím formuláře nížeO otevření dalšího běhu Vás pak budeme včas informovat.

Kurz probíhá v Olomouci.

Kurzem Vás provede

doc. PhDr. Mgr. Roman Procházka, Ph.D. 
klinický psycholog a psychoterapeut 

Věnuje se psychodiagnostice, psychoterapii a klinickému poradenství v ordinaci klinické psychologie a psychoterapie v Prostějově, kde pracuje jako klinický psycholog, dětský klinický psycholog a psychoterapeut.
Taktéž působí jako odborný asistent na katedře psychologie FF UPOL, kde je vedoucím sekce klinické psychologie a psychoterapie.
Více o lektorovi…

PŘIHLÁŠKA

REFERENCE ÚČASTNÍKŮ KURZU DD

„Nejlepší kurz, co jsem kdy absolvovala. Skvěle připravené podklady, propojení s praxí, vstřícnost a ochota lektora.“

„Rozsáhlé množství informací k problematice uspořádaných do přehledných celků. Součástí jsou také vodítka pro další studium.“

„Kurz hodnotím velmi pozitivně, pan docent má příjemné vystupování a dokáže v posluchačovi vzbudit zájem o danou problematiku. Kurz se zabývá nejaktuálnějšími poznatky a propojuje teorii s praxí.“

„Velmi pestré a inspirativní.“

„Ucelené, dobře strukturované a bohaté materiály, ke kterým se můžu kdykoli vrátit – obsahují vše podstatné, odkazy na dostudování, vše na jednom místě.“

NABÍDKA KURZŮ

Aktuálně máme vypsány následující kurzy

Tematický-apercepční test
v klinicko-psychologické praxi

Základní kurz
Rorschachovy metody

Většina našich aktivit je realizována v Olomouci.

Konkrétní informace o místě realizace kurzů najdete u jednotlivých akcí.