Tematický-apercepční test v klinicko-psychologické praxi

TAT patří k základním psychodiagnostickým nástrojům používaných klinickými psychology.
Metoda klade vysoké nároky na odbornost a zkušenost psychologa.
Postgraduální vzdělávání v podobě certifikovaného kurzu je nezbytné pro validní užívání této metody. 

Kurzu byla udělena akreditace Ministerstva zdravotnictví ČR.

URČENO PRO

Kurz je určen pro psychology ve zdravotnictví a pro klinické psychology. Kurz je také otevřen pro zájemce z řad psychologů mimo zdravotnictví.

Psychologové ve zdravotnictví a kliničtí psychologové po úspěšném absolvování obdrží certifikát o absolvování akreditovaného certifikovaného kurzu. Psychologové pracující mimo oblast zdravotnictví získají osvědčení o absolvování kurzu.

institutps_3

CÍL KURZU

Cílem kurzu je osvojení si všech nezbytných znalostí v oblasti teorie a praxe této metody tj. administrace testu, výběr příslušných podnětových tabulí, výběr výkladového principu či hodnotících systémů, nácvik kvantifikace a interpretace získaných dat i jejich zarámování odpovídajícími výkladovými principy do klinicko-diagnostické rozvahy.

V průběhu kurzu se bude pracovat s modelovými protokoly, ale jeho těžiště bude založeno na vlastních protokolech z diagnostické praxe účastníků.

OKRUHY

Kurz věnuje pozornost těmto okruhům:

DÉLKA TRVÁNÍ

Kurz je koncipován jako teoreticko-praktická výuka s celkovou dotací 35 vyučovacích hodin, které jsou rozděleny do pěti jednodenních setkání po 7 vyučovacích hodinách.

Celková doba trvání je půl roku při frekvenci jednoho bloku za jeden měsíc.

CENA A KAPACITA

Platba za kurz je rozdělena do 1, 3 nebo 5 plateb:

Každý účastník uvede zvolenou frekvenci platby v přihlášce.

Minimální počet účastníků: 12

TERMÍNY a MÍSTO KONÁNÍ

Kurz obvykle probíhá v soboty.
Zatím není určen konkrétní termín zahájení dalšího běhu. 
V případě, že máte o kurz zájem, přihlaste se předběžně prostřednictvím formuláře níže.

O otevření dalšího běhu Vás pak budeme včas informovat.
V případě překročení kapacity kurzu je rozhodující datum podání přihlášky.

Kurz probíhá v Olomouci.

Kurzem Vás provede

doc. PhDr. Mgr. Roman Procházka, Ph.D. 
klinický psycholog a psychoterapeut 

Věnuje se psychodiagnostice, psychoterapii a klinickému poradenství v ordinaci klinické psychologie a psychoterapie v Prostějově, kde pracuje jako klinický psycholog, dětský klinický psycholog a psychoterapeut.
Taktéž působí jako odborný asistent na katedře psychologie FF UPOL, kde je vedoucím sekce klinické psychologie a psychoterapie.
Více o lektorovi…

PŘIHLÁŠKA

REFERENCE ÚČASTNÍKŮ KURZU TAT

„Výborná komunikace s lektorem, společná práce s našimi vlastními kazuistikami.“

„Líbí se mi praktické ukázky práce s metodou.“

„Dostatek teorie, ale i nácviků, kazuistik a příkladů z praxe.“

„Dobře propojená teorie s praxí, praktické ukázky skórování, perfektně nachystané materiály, propojení s dalšími metodami.“

NABÍDKA KURZŮ

Aktuálně máme vypsány následující kurzy

Základní kurz
Rorschachovy metody

Dif. diagnostika dospělých
v klinicko-psychologické praxi

Většina našich aktivit je realizována v Olomouci.

Konkrétní informace o místě realizace kurzů najdete u jednotlivých akcí.