PhDr. Martin Seitl, Ph.D.

Psycholog práce a organizace, lektor

1. Psychodiagnostika

1. Psycho
diagnostika

Assessment Systems 
Hoganovy osobnostní dotazníky
Hogrefe – Testcentrum
Vienna test system
Osobnostní dotazníky
Testy schopností
Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví
Rorschachova metoda
PL Bohnice
Tematicko apercepční test
2021 Personality & Ability Assessment Course, SHL Learning, Prague
2019 Leadership Judgement Indicator Certification, Testcentrum – Hogrefe, Prague

2018 Rorschach Performance Assessment System – Coding, R-PAS

2. Organizační kultura

Itim International

Organizační kultura a její změna

Barrett Value Centre

Cultural Transformation Tools

3. Rozvoj pracovních skupin a týmů

Belbin CS

Týmové role

2015 Sociomapping of teams, QED Group, Prague

Pokud Vás Vás zajímá více z mého profesního profilu, navštivte prosím můj profil na síti LinkedIn.

PhDr. Martin Seitl, Ph.D.

Externí lektor, psycholog práce a organizace

Mojí odbornou specializací je psychologie práce a organizace a pak zvláště projektivní diagnostické metody. 

Jednooborovou psychologii jsem vystudoval na Katedře psychologie FF UP v Olomouci, kde
jsem později uspěl v rigorózním řízení a o několik let později získal i doktorské vzdělání.

První praktické zkušenosti jsem získal během pětiletého působení v mezinárodní organizaci, kde jsem se věnoval nábor a výběru zaměstnanců, psychologické diagnostice, rozvoji zaměstnanců, hodnocení zaměstnanců, HR poradenství a dalším činnostem. Během další let jsem dále rozšiřoval své zkušenosti při výběru zaměstnanců, a to i ve specializovaných oborech, jako je dopravní psychologie. 

Své zkušenosti jsem doplnil v oblasti organizační kultury, ve které působím jako konzultant a projektový manažer pro projekty rozvoje organizační kultury v soukromých společnostech. V poslední době zaměřuji pozornost na integritu osobnosti v práci (při výběru i později), zkreslování informací během výběru zaměstnanců a leadership. Zabývám se ve výzkumu i praxi rolí emocí v práci, a to zejména z pohledu teorie vztahové vazby na individuální, dyadické (interakce s nadřízeným) a skupinové úrovni.

Speciální část mé odbornosti je pak spojena s projektivními diagnostickými metodami, zejména Rorschachovou metodou, Zulliger testem a Tematickým apercepčním testem. První jmenovaná metoda patří současně k mým koníčkům. Po absolvování seminářů vedených dr. Emilem Šiškou během studia jsem úspěšně prošel Základním kurzem Rorschachovy metody (dr. A. Polák, dr. I. Obuch), Supervizním kurzem Rorschachovy metody (dr. J. Ženatý, Mgr. R. Telerovský) a stal se člen jak České společnosti pro Rorschacha a projektivní metody, tak stejně zaměřené mezinárodní společnosti. Později jsem získal mezinárodní certifikaci pro R-PAS a absolvoval stáž v Izraeli věnovanou systému Logical Rorschach. Publikoval jsem několik studií a jednu monografii k problematice Rorschachovy metody. V současnosti se také věnuji již 15 let výuce Rorschachovy metody na univerzitě, v Základním kurzu ROR, v kurzu pro psychology mimo klinickou praxi (v České republice i na Slovensku) a v kurzech pro psychology v bezpečnostních sborech.

Jsem držitelem certifikací pro práci s řadou psychodiagnostických metod a pro diagnostiku a rozvoj organizační kultury:

GALERIE / SEZNAM

Pokud Vás zajímá více o mé odbornosti, navštivte prosím můj profil na síti ResearchGate.

Velmi se těším na osobní setkání s Vámi při realizaci některé z našich služeb!

S přáním příjemného dne,
Martin Seitl