jezkova foto orez
 
 
 
 
 
Jednatelka, psycholožka a projektová manažerka
 

Jednooborovou psychologii jsem vystudovala na Katedře psychologie FF UP v Olomouci. Absolvovala jsem také dlouhodobý výcvik systemického koučování a supervize.
 
Přes 10 let jsem působila ve vedení vzdělávací organizace (na pozici zástupkyně ředitele), kde jsem měla na starosti personalistiku, ekonomiku a vedení různých projektů.
 
Postupně jsem se zaměřila na předávání znalostí v oblasti psychologie do praxe. Jako lektorka jsem proškolila více než 1 000 lidí na téměř stovce kurzů.  Mezi mnou školená témata patří time management a work-life balance, psychologické aspekty rozhodování,komunikační dovednosti, řešení konfliktů, motivace i sebemotivace,práce s emocemi v pracovním prostředí, metody skupinové a kreativní práce, projektové řízení (metody a techniky pro řízení celého životního cyklu projektu), vedení lidí, leadership, základy koučování, týmová práce, delegování, zadávání úkolů, syndrom vyhoření,  odbourávání stresu, psychohygiena a další měkké dovednosti nezbytné pro práci manažerů i řadových pracovníků.
 
Po psychologii se mou druhou vášní se stalo projektové řízení, v němž jsem získala řadu mezinárodně uznávaných certifikací:
  • Mezinárodně certifikovaná projektová senior manažerka (IPMA level B® 2011-2016, IPMA level C® 2016 - 2021)
  • Mezinárodně certifikovaná konzultantka projektového řízení (IPMA® PMC)
  • Mezinárodně certifikovaná projektová manažerka (PMP dle PMI®)
  • Držitelka kvalifikace PRINCE2® Practitioner
  • Držitelka profesní kvalifikace Manažer programů a komplexních projektů dle zákona 179/2006 Sb.
Jsem také spoluautorkou publikace Projektové řízení – jak zvládnout projekty, Ježková Z., Krejčí H., Lacko B., Švec J., a zkoušející v procesu certifikace IPMA® u Společnosti pro projektové řízení.
 
Mezi mé klíčové specializace patří aplikace psychologie v projektovém řízení a efektivní řízení i sebeřízení (napsala jsem například e-knihu Hodina navíc každý den, která zaujala již přes 1 100 čtenářů). V rámci IPS jsme založili unikátní projekt propojující psychologii a projektové řízení BE(e)PM (Behavioral and Emotinal Project Management).
 
Jsem nadšená, že v Institutu psychologických služeb propojujeme špičkové experty v oboru psychologie a můžeme Vám v této oblasti poskytnout profesionální služby. Moc se těším, že se osobně setkáme, až některou z nich využijete.
 
S přáním pohodového dne,
Zuzka Ježková