Pro organizace ze soukromé i veřejné sféry organizujeme širokou varietu kurzů.

Může se jednat, jak o kurzy, které standardně pořádáme jako otevřené, tak i o zcela speciální témata.

Nabízíme tyto kurzy:

 • Akvizice
 • Adaptace zaměstnanců
 • Definice mise a vize pro oddělení a řadové zaměstnance
 • Delegování
 • Efektivní komunikace v rodině
 • Efektivní rozhodování - stojí za správnými rozhodnutími rozum nebo intuice?
 • Emoční bloky v obchodě
 • Facilitační dovednosti
 • Hodnotící pohovory
 • Interní lektor
 • Jak INTERPRETOVAT výsledky psychotestů při výběru a rozvoji pracovníků
 • Jak využívat psychotesty pro výběr a rozvoj zaměstnanců PROFESIONÁLNĚ
 • Manažerská komunikace
 • Manažerská psychologie (zahrnuje témata jako: motivace, angažovanost, práce se zátěží, jak uvažovat o osobnosti zaměstnance, práce se skupinou a týmem, týmové role a dynamika, řešení konfliktů)
 • Měření firemní kultury
 • Moje týmová role: přednosti a rozvoj
 • Motivace jako samozřejmost
 • Prevence syndromu vyhoření
 • Přesvědčivá argumentace a pohotová komunikace
 • Psychologie pro projektové manažery a pracovníky projektových týmů
 • Psychologie změny
 • Psychotesty ve výběrovém řízení
 • Řešení námitek
 • Řízení virtuálních týmů a vedení on-line porad
 • Sebepoznání řidičů
 • Self management
 • Time management - pochopte svůj mozek a získejte hodinu navíc každý den
 • Vedení obchodního jednání

 

V případě zájmu o některý z výše uvedených kurzů nebo jen podrobnější informace o kurzech, nás prosím kontaktujte na .