Naše společnost nabízí služby s vysokým standardem kvality a know-how. Proto spolupracujeme s řadou odborníků z komerční praxe, univerzit, státních institucí apod. Níže jsou uvedeni experti, se kterými dlouhodobě spolupracujeme.


Psycholog práce a organizace

Mojí odbornou specializací je psychologie práce a organizace. Jednooborovou psychologii jsem vystudoval na Katedře psychologie FF UP v Olomouci, kde jsem později uspěl v rigorózním řízení a o několik let později získal i doktorské vzdělání.

První praktické zkušenosti jsem získal během pětiletého působení v mezinárodní organizaci, kde jsem se věnoval nábor a výběru zaměstnanců, psychologické diagnostice, rozvoji zaměstnanců, hodnocení zaměstnanců, HR poradenství a dalším činnostem. Během další let jsem dále rozšiřoval své zkušenosti při výběru zaměstnanců, a to i ve specializovaných oborech, jako je dopravní psychologie. Nově jsem pak rozšířil své zkušenosti do oblasti organizační kultury, ve které působím jako konzultant a projektový manažer pro projekty rozvoje organizační kultury v soukromých společnostech.

více...

matus sucha

Garant pro oblast dopravní psychologie

  
Mojí odbornou specializaci je lidský faktor v dopravě a dopravní psychologie. Jednooborovou psychologii jsem vystudoval na Katedře psychologie Olomoucké univerzity, kde jsem následně získal i doktorský titul Ph.D. V rámci postgraduálního vzdělávání jsem absolvoval studium dopravní psychologie a v roce 2013 jsem získal akreditaci Dopravní psycholog Ministerstva dopravy ČR.
Od roku 2011 jsem akreditovaným koučem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, se zaměřením na poradenství a koučování při výuce a výcviku řidičů. Při poradenské a terapeutické práci a rehabilitaci řidičů 

více...

 

Garant pro poradenskou psychologii

 

Mou odbornou specializací je individuální, manželské a rodinné poradenství a terapie a práce s výcvikovými skupinami. Vystudoval jsem jednooborovou psychologii na Katedře psychologie FF UP v Olomouci, kde jsem rovněž úspěšně obhájil rigorózní i disertační práci. Praktické zkušenosti z oblasti manželského, párového a rodinného poradenství jsem získal během svého více než osmiletého působení v Poradně pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy ve Zlíně. Od roku 2008 jsem řádným členem Asociace manželských a rodinných poradců ČR – kvalifikační stupeň „samostatný manželský a rodinný poradce", od roku 2012 jsem členem prezidia této organizace. Působím také jako mentor EUROPSY pro oblasti Pedagogické a školní psychologie a Poradenské psychologie. Již více než 15 let se rovněž věnuji práci s výcvikovými a sebezkušenostními skupinami. Absolvoval jsem dlouhodobý výcvik v rodinné a systemické terapii, výcvik v krizové intervenci, výcvik pro práci se šikanou aj. S manželkou a dvěma dětmi bydlím v Otrokovicích.

více...

 
 
Garant pro metodologii a zakázkový výzkum 
 
Jsem jedním ze zakladatelů Institutu psychologických služeb.

Zabývám se konstrukcí psychodiagnostických metod a testů, tvorbou dotazníků, jako nástrojů pro získávání primárních dat v rámci projektů aplikovaného výzkumu. Dále se odborně specializuji na realizaci rozsáhlých výzkumných projektů, a to kvalitativního či kvantitativního charakteru.

Magisterské studium jednooborové psychologie jsem ukončil na Katedře psychologie FF UP v Olomouci v roce 2007. Na stejné instituci jsem v roce 2007 začal studovat doktorské studium a v roce 2010 jsem obhájil disertační práci, zaměřenou na převod a standardizaci dvou osobnostních testů a tvorbu populačních norem k těmto nástrojům.

více...