Usilujete o zlepšení efektivity a komunikace v týmu?

Nahlédněte do nitra týmových procesů a za přítomnosti odborného konzultanta dosáhněte stanovených cílů.

 

Popis:

Sociografie je efektivní a empiricky ověřený způsob analýzy týmové práce a komunikace. Tato metoda umožňuje nestranně zhodnotit současnou přínosnost, intenzitu a kvalitu týmové komunikace, stejně jako důležitost spolupráce každého zaměstnance s kolegy.
 

Kombinací online diagnostických metod a workshopů zjistíte:

 • Fotolia 62796305 XS

  Jakým způsobem funguje komunikace a spolupráce v týmu
 • Kdo hraje v týmové komunikaci klíčovou roli
 • Jakým způsobem vidí tým sám sebe a jednotlivé prvky
 • Jaké jsou největší rozdíly mezi současným a žádoucím způsobem komunikace/spolupráce a jak tyto rozdíly minimalizovat
 • Jak funguje spolupráce dvou nezávislých týmů
 

Získané informace využijete k:

 • Posílení spolupráce a komunikace mezi jednotlivými členy týmu
 • Úpravě procesů ve skupině a z toho vyplývající zvýšení výkonu skupiny
 • Zvýšení porozumění mezi členy týmu
 • Vyjasnění vzájemných očekávání
 • Vyjasnění vztahů mezi jednotlivými členy týmu
 • Změně uspořádání týmu ve prospěch efektivnější spolupráce
 

Výsledný model v podobě mapy je snadno srozumitelný, není třeba porovnávat a studovat čísla či grafy, komunikační vzorce jsou zřetelné na první pohled.

Na analýzu a popis současného stavu navazují pracovní setkání s týmem, kde jsou výsledky analýzy použity pro jeho rozvoj. Samotné seznámení týmu s výslednými komunikačními vzorci vyvolává aktivní diskuzi a pozitivně ovlivňuje kolektivní řešení problému.

 

Příklad konkrétního použití:

Sociografie odhalila, že členové týmu si více přejí komunikovat s jedním svým členem. Důvodem bylo, že jsou na něm všichni závislí s dokončením svých vlastních úkolů. Kromě velkého počtu požadavků brzdila člena týmu i skutečnost, že na vedlejším oddělení, kde ověřují údaje, nerozuměli plně účelu ověřovaných informací. V návazné práci s týmem byly upraveny pracovní postupy klíčového zaměstnance a způsob spolupráce s druhým týmem.
 

V případě zájmu o tuto analýzu či jakýchkoliv Vašich dotazů, nás prosím kontaktujte na