Profesionální a efektivní psychodiagnostika jako služba na klíč pro výběrová řízení řešená personálními agenturami. Výstupní zpráva rychle a kvalitně pro zadavatele i uchazeče.

Naši psychologové jsou specializovaní a certifikovaní pro řadu profesionálních metod, používaných při posuzování vhodnosti zaměstnanců. Při volbě a aplikaci metod klademe důraz na jejich vztah k výběru zaměstnanců. Jde-li o metody univerzální, opíráme se o poznatky získané při výběru zaměstnanců v praxi i mezinárodním výzkumu.

Psychodiagnostiku je možné objednávat na tel.: +420 773 288 565

nebo

on-line formulářem zde.

 Poskytujeme první nezávaznou konzultaci zdarma.

 

Poslání psychodiagnostiky pro personální agentury

Adekvátní použití psychodiagnostických metod při výběru zaměstnanců zvyšuje pravděpodobnost úspěšného výsledku. Stejně jako další metody (pohovor, reference nebo posouzení kvalifikace) doplňují psychodiagnostické metody do výběrových postupů údaje, které lze z jiných zdrojů získat jen obtížně nebo vůbec ne. Uplatněním psychologických testových metod mezi dalšími metodami je možné ověřit výběrová kritéria komplexněji.

 

Určeno pro

Služby jsou určené personálním agenturám, které svým zákazníkům vedle získávání a vyhledávání uchazečů poskytují také služby předvýběru a výběru uchazečů.  

 

Popis 

Metody je možné administrovat on-line, v našich prostorách nebo přímo u zadavatele. V našich prostorách nabízíme skupinovou administraci metod na PC až do 16 uchazečů současně.
 
Při administraci dodržujeme standardy profesních organizací. Metody jsou z 95% administrovány on-line nebo na PC. On-line jsou zejména administrovány osobnostní dotazníky. Testy schopností jsou administrovány na PC za přítomností psychologa, aby byla garantována standardizovaná administrace a z ní vyplývající spolehlivost výstupů.
 
V případě profilových dotazníků garantujeme výslednou zprávu do 48 hodin. Při uplatnění širší baterie garantujeme výstupní zprávu zpracovanou našimi profesionály do 72 hodin. Zpráva je vhodná pro zadavatele i jako zpětná vazba pro uchazeče. K vybraným metodám nabízíme také slovní zpětnou vazbu, která je poskytována jako interpretace psané zprávy.
  • Odbornost našich psychologů.
  • Profesionální a osvědčené metody.
  • Poradenství pro volbu vhodných metod.
  • On-line diagnostika.
  • Rychlost zpracování výstupů (zprávy jsou sestavovány odborníkem, nikoliv automaticky generovány počítačem).
  • Při spolupráci si zakládáme na Vašich individuálních požadavcích a potřebách. Dle Vašich specifik vybíráme nejvhodnější metody.


Cena služby

Přesná cena je vždy sjednána smluvně na základě metod vybraných dle potřeb zákazníka. Ceny základních balíčku jsou uvedeny u jednotlivých typů psychologické diagnostiky.  


Garanti služby

PhDr. Martin Seitl, Ph.D.

PhDr. Martin Lečbych, Ph.D.

PhDr. Iva Velková


Tešíme se na spolupráci s Vámi!