Nabízíme profesionální psychodiagnostické
metody účastníkům a absolventům našich kurzů, stejně jako odborníkům z praxe, kteří mají kvalifikaci vyžadovanou pro použití těchto metod. Vyžadovaná kvalifikace je uvedena vždy u jednotlivých metod (levé menu) v části "Určeno pro".