Po odebrání z důvodu řízení pod vlivem návykové látky a u řidičů s adiktologickou anamnézou

IPS DP Fotolia 112531498 XSJste dopravní psychologové? 

Provádíte dopravněpsychologická vyšetření?

Chcete si být jistější v tom, zda zpět na silnice nepouštíte nebezpečného řidiče z hlediska zneužívání návykových látek?

Chcete vědět, co můžete očekávat od ostatních profesí?

A víte, co udělat, abyste dodrželi všechny formality? 

 

Popis

Kurz se zaměřuje na otázky posuzování psychické způsobilosti k řízení u řidičů, kterým bylo odebráno řidičské oprávnění z důvodů řízení pod vlivem alkoholu, nebo mají anamnézu s adiktologickým záznamem.

Kurz je zaměřen na následující tématické okruhy:

a) Posouzení závislosti, rizikového užívání návykových látek a ojedinělý exces

b) Spolupráce s dalšími odborníky – ošetřující lékař, klinický psycholog, psychiatr, adiktolog

c) Formální postup při provádění vyšetření a spolupráce s úřady

d) Specifické diagnostické nástroje (vč. screeningových) pro oblast závislostí

e) Klinické posouzení a specifika

Kurz je sestaven jako kombinace teoretických znalostí a nácviku konkrétních dovedností.

 

Program

1. Problematika závislostí, zavislostního chování, návykových látek, prevalence, vliv jednotlivých druhů drog na kognici a chování člověka, se zaměřením na řidičské chování (2 hodiny)
 • akutní intoxikace, škodlivé užívání, závislost na drogách - projevy, diagnostická kritéria
 • prevalence užívání drog
 • vliv užívání drog na kognitivní funkce včetně vlivu na řidičské chování
2. Problematika řízení pod vlivem alkoholu a dalších drog (1 hodina)
 • prevalence
 • rizikovost, rizikové skupiny, rizikové situace
 • prevence, represe, rehabilitace
3. Přehled legislativy související s problematikou (1 hodina)
 • z pohledu dopravy, řidiče, řidičského chování, správních orgánů: přestupky, odebrání ŘP, proces vrácení ŘP
 • z pohledu posuzování psychické způsobilosti k řízení: k čemu je oprávněn/ povinnen praktický lékař, dopravní psycholog, klinický psycholog, psychiatr, adiktolog.
 • zákony a vyhlášky

4. Diagnostické metody pro zjištění závislosti na drogách, případně problémů souvisejících s užíváním drog (2 hodiny)

5. Mezioborová spolupráce – co může dopravní psycholog očekávat/ požadovat od dalších profesí (psychiatr, klinický psycholog, praktický lékař) (1 hodina)

 • možnosti detekce užívání návykových látek z tzv. objektivních dat
 • formulace závěru posuzování a poskytování informací
 • jak formulovat závěrečnou zprávu
 • komu a jak poskytovat informace

6. Kazuistický seminář a praktický nácvik využití metod (1 hodina)

 • kazuistiky z praxe a vhodné využití metod
 

Určeno pro

Kurz je určen pro všechny dopravní psychology, kteří se zabývají posuzováním psychické způsobilosti k řízení vozidla a pro další zájemce o danou problematiku. Je vhodný také pro studenty psychologie.  
 

Lektoři kurzu

PhDr. Matúš Šucha, Ph.D.
 • matus suchaOd roku 2012 akreditovaným dopravním psychologem (akreditace Ministerstva dopravy ČR).
 • Autor Metodiky pro dopravněpsychologické vyšetření 2015
 • Odborný garant postgraduálního vzdělávání v oblasti dopravní psychologie a vedoucí katedry psychologie na Univerzitě Palackého v Olomouci.
 • Od roku 2011 akreditovaným koučem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, se zaměřením na poradenství a koučování při výuce a výcviku řidičů.
 • Mentor Europsy pro oblast dopravní psychologie v ČR
 • V současné době studuje dopravní psychologii u profesora Ralfa Rissera (Univerzita Lund, Švédsko).
 • Je členem TPI (Traffic Psychology International), DGVP (Deutsche Gesellschaft für Verkehrspsychologie), CIECA (The International Commission for Driver Testing) a ADP ČR (Asociace dopravních psychologů ČR).
 

maierova

PhDr. Eva Maierová, Ph.D.
 • psycholog a adiktolog
 • člen České asociace adiktologů
 • publikační a výzkumná činnost v oboru adiktologie
 • zabývá se prací s klienty se závislostí od roku 2007 - zejména ambulantní péče (individuální a rodinné poradenství, terapie) s uživateli návykových látek, hazardními hráči a osobami blízkými ohroženými návykovým chováním.

 

Reference

Jedná se o zcela nový kurz. Můžete si přečíst, co říkají profesionálové, kteří se účastnili našich předchozích kurzů v oblasti dopravní psychologie.
 
avatar muz DP      Doporučuji kurzy dopravní psychologie pro jejich praktičnost. Michal Walter 
 avatar muz DP     Bylo to celkově přínosné, dozvěděl jsem se nové informace a sdílel zkušenosti.
 avatar zena DP     Příjemná atmosféra a profesionalita přednášejících.  Radoslava Růžičková
 avatar zena DP     Spontánní, neformální, přátelské, jen praktické, nic zbytečného. Totální spokojenost, perfektní servis od přijetí až po kávu a ovoce.
 

Přidaná hodnota pro zákazníka

Účastníci obdrží prezentované materiály v elektronické a tištěné podobě.

Navíc ke kurzu získáte:

Slevu 20 % na účast dalšího kolegy z Vaší organizace

Pokud Vás přijde z Vaší společnosti víc, vyjde Vás to levněji.


Cena

1950,- Kč (konečná cena, nejsme plátci DPH)

Přihlášením na kurz nic neriskujete. Pokud se z jakéhokoliv důvodu nebudete moci účastnit a dáte nám to vědět 10 dní před začátkem kurzu, Vaše peníze Vám bez jakýchkoliv průtahů vrátíme zpět. Pokud zjistíte, že se nemůžete zúčastnit na poslední chvíli a napíšete nám to, o své peníze nepřijdete! Můžete za sebe poslat náhradníka. Nebo se kurzu zúčastníte v náhradním termínu, případně zaplacené kurzovné využijete na náš jiný kurz. (Více viz naše Obchodní podmínky)
 

Termíny

Otevřený

Pokud máte o kurz zájem, registrujte se prosím níže. Jakmile se shromáždí dostatečné množství účastníků, nabídneme Vám konkrétní termín.
 
Rozsah: 8 vyučovacích hodin.
 

Místo

Olomouc

 

Způsob přihlašování

Přihlaste se prosím zde prostřednictvím formuláře níže. 

Pokud máte o kurz zájem, přihlašte se prosím pomocí formuláře pod tímto odkazem.

V případě překročení kapacity kurzu je rozhodující datum podání přihlášky.