Návod, jak kvantifikovat a strukturovat postup v rámci vyšetření, které povede k jednoznačnému závěru ohledně způsobilosti řidiče

Jste dopravní psychologové?

Provádíte dopravněpsychologická vyšetření nebo zajišťujete rehabilitační programy?

Víte podle čeho se rozhodovat, zda je klient způsobilý či nikoliv?

Chcete vědět, jak lépe pracovat s poměrně obecným zákonem?

A jak pracovat se zastaralými diagnostickými metodami bez norem?

Chcete se zbavit obav ze stížností a soudních sporů?

Chcete si být jistí, že jste klienta nepoškodili?

 

Díky využití víceúrovňového modelu můžete mít své rozhodnutí ohledně způsobilosti řidiče podložené jednoznačnými závěry, o které se lze opřít.

 

Poslání

V rámci dvoudenního kurzu se posluchači dozví, jak provádět dopravněpsychologické vyšetření podle „Víceúrovňového modelu posuzování behaviorálních problémů u řidičů"©.
 

Popis

1. den
 • Teoretická východiska posuzování psychické způsobilosti
 • Průběh, obsah a legislativní otázky dopravněpsychologického vyšetření
 • Víceúrovňový model, jehož cílem je jasně strukturovat proces vyšetření, rozhodování, vyvození závěru vyšetření a doporučených intervencí.
2. den
 • Používané psychodiagnostické metody, metody explorace (interview, anamnéza a pozorování) objektivních údajů, a jejich místo při formulaci závěru vyšetření. Využití metod bude navazovat na první den kurzu a Víceúrovňový model.
 • Možnosti intervencí dle tzv. Rehabilitačních programů v ČR (Metodika práce s řidiči, jimž bylo odebráno řidičské oprávnění pro opakované páchání závažných dopravních přestupků, Kuřečková a kol., 2015) a využití harmonizačních kódů (dle vyhlášky k zákonu 361/2000 Sb. v aktuálním znění).
 • Představení publikace Metody pro dopravněpsychologické vyšetření 2015, posluchači budou obeznámeni s jednotlivými metodami a jejich využitím v praxi. 
 • Praktické otázky posuzování psychické způsobilosti k řízení.
 • Kazuistiky dle jednotlivých typů klientů.
 • Nácvik posuzování dle Víceúrovňového modelu.
 • Nácvik práce s hypotézami, jejichž přijetí nebo zamítnutí formuje závěrečné hodnocení vyšetření.
 
Kurz je koncipován jako kombinace teoretických znalostí a praktických dovedností.
Začínajícím dopravním psychologům představí metodu a provádění dopravněpsychologického vyšetření „od A do Z"; zkušenějším dopravním psychologům demonstruje metodu Víceúrovňového modelu tak, aby ji mohli zapojit do vlastní praxe. Pomocí kazuistik představíme model na reálných příkladech z praxe.
 

 

Určeno pro

Kurz je určen odborníkům v oblasti dopravní bezpečnosti, dopravním psychologům, kteří se zabývají posuzováním psychické způsobilosti k řízení vozidla, a studentům psychologie. 
Kurz může být inspirativní také pro psychology z jiných oblastí, úředníky pracující s dopravní agendou, praktické lékaře nebo další odborníky z oblasti dopravy. 
 

Zaštiťuje

Kurz byl připraven ve spolupráci s předními evropskými dopravními psychology a probíhá pod záštitou evropského sdružení dopravních psychologů TPI (Traffic Psychology International). 

 

Lektoři kurzu

PhDr. Matúš Šucha, Ph.D.
 • matus suchaOd roku 2012 akreditovaným dopravním psychologem (akreditace Ministerstva dopravy ČR).
 • Autor Metodiky pro dopravněpsychologické vyšetření 2015
 • Odborný garant postgraduálního vzdělávání v oblasti dopravní psychologie a vedoucí katedry psychologie na Univerzitě Palackého v Olomouci.
 • Od roku 2011 akreditovaným koučem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, se zaměřením na poradenství a koučování při výuce a výcviku řidičů.
 • Mentor Europsy pro oblast dopravní psychologie v ČR
 • V současné době studuje dopravní psychologii u profesora Ralfa Rissera (Univerzita Lund, Švédsko).
 • Je členem TPI (Traffic Psychology International), DGVP (Deutsche Gesellschaft für Verkehrspsychologie), CIECA (The International Commission for Driver Testing) a ADP ČR (Asociace dopravních psychologů ČR).
petr zamecnik
 
Mgr. et Mgr. Petr Zámečník
 • Akreditovaný dopravní psycholog (akreditace Ministerstva dopravy ČR).
 • Pracuje v Centru dopravního výzkumu v.v.i.
 • Zaměřuje se na lidský faktor v dopravě, možnosti cílené nápravy rizikových řidičů (reahabilitační programy) a mobilitu stárnoucí populace.
 • Národní koordinátor rehabilitačních programů REPADO. 
 

Reference

Co říkají profesionálové, kteří se již kurzu zúčastnili:
 
avatar muz DP      Doporučuji kurzy dopravní psychologie pro jejich praktičnost. Michal Walter 
 avatar muz DP     Bylo to celkově přínosné, dozvěděl jsem se nové informace a sdílel zkušenosti.
 avatar zena DP     Jsem spokojená, zcela jiný pohled, ale v praxi užitečný.
 avatar zena DP     Spontánní, neformální, přátelské, jen praktické, nic zbytečného. Totální spokojenost, perfektní servis od přijetí až po kávu a ovoce.
 

Přidaná hodnota pro zákazníka

Účastníci obdrží prezentované materiály v elektronické a tištěné podobě.

Navíc ke kurzu získáte:

Metodiku práce s řidiči, jimž bylo odebráno řidičské oprávnění pro opakované páchání závažných dopravních přestupků
Kuřečková a kol., 2015
 
Knihu Úvod k odbornému posuzování způsobilosti k řízení vozidla – kritéria lékařsko-psychologického a lékařského posudku v SRN
Brenner-Hartmann a kol., 2014

 

Slevu 20 % na účast dalšího kolegy z Vaší organizace
Pokud Vás přijde z Vaší společnosti víc, vyjde Vás to levněji.


Cena

4950,- Kč

Přihlášením na kurz nic neriskujete. Pokud se z jakéhokoliv důvodu nebudete moci účastnit a dáte nám to vědět 10 dní před začátkem kurzu, Vaše peníze Vám bez jakýchkoliv průtahů vrátíme zpět. Pokud zjistíte, že se nemůžete zúčastnit na poslední chvíli a napíšete nám to, o své peníze nepřijdete! Můžete za sebe poslat náhradníka. Nebo se kurzu zúčastníte v náhradním termínu, případně zaplacené kurzovné využijete na náš jiný kurz. (Více viz naše Obchodní podmínky)
 

Termíny

Aktuálně není určen konkrétní termín realizace kurzu.

Jeho otevření čeká na dostatečný počet vážných zájemců.

V případě, že máte o kurz zájem, přihlaste se předběžně prostřednictvím formuláře níže. 

O otevření kurzu a konkrétním termínu bychom Vás pak informovali. 

 

Místo

Olomouc

 

Způsob přihlašování

Přihlaste se prosím zde.

Pokud máte o kurz zájem, přihlašte se prosím pomocí formuláře pod tímto odkazem.

V případě překročení kapacity kurzu je rozhodující datum podání přihlášky.