Zpracování osobních údajů a jejich ochrana

1. Správce osobních údajů


Správcem osobních údajů je:

Institut psychologických služeb, s.r.o. (dále jen „Správce")

se sídlem Jungmannova 866, 664 34 Kuřim

identifikační číslo: 026 92 171

Tento správce ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů") zpracovává tyto osobní údaje (v rozsahu, v jakém jsou poskytnuty):
 • e-mail
 • V případě osob kupujících služby dále:
  • jméno
  • příjmení
  • adresa
  • telefon
  • další poskytnuté fakturační údaje

2. Pro jaké účely jsou osobní údaje zpracovávány a na jak dlouho


1. Pro informační účely

 • IPS několikrát ročně zasílá informace o kurzech a dalších službách zajímavých pro pracovníky v oblasti psychologie, sociální práce a příbuzných oborů. Zasílání informací je zcela bezplatné.
 • Pro tyto účely evidujeme pouze váš e-mail.
 • Údaje uchováváme do doby, než odvoláte svůj souhlas se zasíláním novinek.
 • Odvolat souhlas je velmi jednoduché. Stačí odpovědět na zaslaný email: „nechci dostávat další zprávy." Nebo můžete kdykoliv napsat na . A my vás odhlásíme ze všech budoucích e-mailů.

2. Pro obchodní účely

 • Pokud se rozhodnete zakoupit některý produkt nebo službu Správce, evidujeme kontaktní údaje, které sami zadáte do objednávkového formuláře.
 • Jméno, příjmení, adresa, e-mail, telefonní číslo, účetní a platební údaje (IČO, DIČ, číslo účtu). Údaje jsou nezbytné pro vaši identifikaci jako kupujícího, realizaci obchodu včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů a identifikaci vašich bezhotovostních plateb.
 • Vaše údaje, jakožto zákazníků, budem zpracovávat po dobu vyřízení objednávky, a dle zákona dalších 10 let ode dne jejího skončení.

3. Pro analytické účely

V případě, že užíváte naše služby nebo navštěvujete naše webové stránky, můžeme sbírat údaje o návštěvách webových stránek a sledovat užívání služeb.
Tyto údaje zahrnují Vaši IP adresu a chování na webových stránkách uvedených v bodu 1. (chováním je např. to, jak dlouho jste na stránce byli, z které stránky jste přišli a kdy odešli).
Tyto údaje nejdou přiřadit určitému objektu!
Tyto informace získáváme automatizovaně prostřednictvím cookies, nebo prostřednictvím trackovacích technologií, jelikož vám chceme poskytovat co nejlepší službu. Vaše údaje budeme zpracovávat a evidovat po dobu jednoho roku.
Cookies, můžete na svém počítači zakázat.

3. Jak jsou údaje zpracovávány, chráněny a zabezpečeny

Zpracování osobních údajů je prováděno jednatelkou nebo pověřenými zaměstnanci Správce. S vašimi osobními údaji nakládáme zodpovědně a v souladu s platnou českou a evropskou legislativou.
Pro zpracování osobních údajů užíváme automatizované, ale i neautomatizované prostředky.
Osobní údaje pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé a systémy:

 • Spolupracovníci a zpracovatelé, kteří vykonávají administrativní a technickou podporu při provozu aplikací potřebných k provozu webu a podpůrných aplikací.
 • Poskytovatelé webových služeb (především Active24, Joomla, BreezingForms,aj.)
 • Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.
 • Jiným subjektům, je umožněn přístup pouze z důvodu plnění zákonných povinností.

Správce i výše uvedení zpracovatelé jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů se správcem.
Údaje nepředáme ani do jiných zemí EU.

4. Jaká máte práva

Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

 • vzít souhlas kdykoliv zpět,
 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
 • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Budeme moc rádi, když se rozhodnete udělit nám s výše uvedeným zpracováním svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu na ,

Děkuji, pokud jste se dočetli až sem!

Váš Institut psychologických služeb