Poslání kurzu

Poskytnout profesionálům v praxi plnou kompetenci k samostatnému použití slavné psychodiagnostické metody prostřednictvím evidence-based přístupu k administraci, vyhodnocení a interpretaci.
 

Určeno pro

Kurz je určen pro poradenské psychology, školní psychology, dopravní psychology a psychology práce a organizace, kteří nepracují ve zdravotnictví (pro klinické a zdravotnické psychology je určen základní kurz s certifikací Ministerstva zdravotnictví).
 

Popis

Kurz je koncipován na 12 měsíců s dotací 100 hodin rozdělených do 12 celodenních setkání po 7 hodinách + 16 hodin určených pro e-learning. Kurz je zaměřen zejména na Exnerův systém, způsob administrace, vyhodnocení a
interpretace v duchu tohoto systému s přesahem k integrativní perspektivě a doplňkovým škálám. Podstatnou část kurzu tvoří práce s protokoly z praxe účastníků kurzu a výukových protokolů lektorů. Vedle znalostí nutných pro administraci, vyhodnocení a interpretaci si účastníci osvojí praktické dovednosti pro samostatné zvládnutí metody. Představení minimálně 3 protokolů v průběhu kurzu a obhájení jednoho z nich je podmínkou úspěšného splnění kurzu.
 
Kurz je spolupořádán Institutem psychologických služeb, s.r.o. a Univerzitou Palackého v Olomouci.
 

Přidaná hodnota pro zákazníka

Účastníci, kteří úspěšně absolvují kurz, jsou plně kompetentní k užití metody ve své praxi.
 
Účastníci kurzu dále získají v ceně kurzu asistenční počítačový program k vyhodnocení strukturálního souhrnu v hodnotě 5.000,- Kč. Pro účastníky jsou také k dispozici e-learningové materiály.

 

Cena

Kurz je možné hradit několika způsoby:

  • Jednorázově: 12 000,- Kč (sleva 2400,-) (konečná cena, nejsme plátci DPH)
  • Půlročně: 2x 6 700,- (sleva 1000,-)
  • Po jednotlivých setkáních: 12x 1200,-

 

Zájemcům zajistíme a na kurzu předáme materiály pro práci s metodou:

  • ROR tabule: 2950,- včetně DPH
  • Workbook (praktická příručka): 1190,- včetně DPH

Materiály lze fakturovat zvlášť nebo zahrnout do ceny kurzu. V případě zájmu o materiály uveďte prosím tuto skutečnost do poznámky v registračním formuláři.

 

Lektoři

Lektory běhu od prosince 2017 budou

  • PhDr. Martin Seitl, Ph.D. - autor monografie Poznávání interpersonálních charakteristik osobnosti a Lidská pohybová determinanta v Rorschachově metodě (2016, ve spoluautorství s M. Lečbychem).
  • PhDr. Mgr. Roman Procházka, Ph.D. - věnuje se Rorschachově metodě v klinické praxi i ve výzkumu v rámci psychofyziologie a neuropsychologie.

 

Doporučeno

Kurz je doporučen Českou společností pro Rorschacha a projektivní metody.

Usilujeme o akreditaci kurzu u MPSV. 

 

Reference

Co říkají profesionálové, kteří se již kurzu zúčastnili:

avatar muz KP     Velmi inspirující byla schopnost lektorů propojit teoretické poznatky s praktickým užitím testu a možnými výstupy do posuzování, poradenství a terapie. Libor Škoda  
avatar zena KP     Velmi dobrá organizace kurzu i zázemí. Oceňuji e-learning i to, že vyučující nám vyšli vstříc a materiály posílají předem před každým setkáním. Jako milý "bonus " považuji i mailové připomenutí, že se blíží další setkání :) Výuka je vedena fundovaně, srozumitelně a přívětivě. Oba lektoři pružně reagují na potřeby a požadavky účastníků. Mgr. Soňa Pančochová 
avatar zena KP     Největším přínosem pro mě byla odborná kompetence přednášejících, pravidelné setkávání se s "akademickou půdou". Nataša Gmentová
avatar zena KP    

 

Oceňuji profesionalitu lektorů a jejich vysoké odborné znalosti. Jana Vysloužilová

 

Termín

Jednotlivá setkání kurzu budou probíhat vždy ve čtvrtek cca 1x měsíčně (kromě letních měsíců). 

3. běh byl zahájen v prosinci 2017.

Plánované termíny kurzu:

Setkání   Termín        
1. x 7.12.2017 xxxx  7. x 14.6.2018
2.   4.1.2018   8.    27.9.2018
3.   1.3.2018   9.    25.10.2018
4.   29.3.2018   10.    15.11.2018
5.   26.4.2018   11.    6.12.2018
6.   10.5.2018   12.    10.1.2018

 

Místo

Olomouc

 

Způsob přihlašování

Pro přihlášení využijte prosím formulář níže. Do poznámky vepište Vámi zvolený způsob úhrady (jednorázově/půlročně/po jednotlivých setkáních).

V případě překročení kapacity kurzu je rozhodující datum podání přihlášky.

 

Účastník kurzu

Pole označená (*) jsou povinná.

Fakturační údaje

Pole označená (*) jsou povinná.