Poslání kurzu

Poskytnout profesionálům v praxi plnou kompetenci k samostatnému použití slavné psychodiagnostické metody prostřednictvím evidence-based přístupu k administraci, vyhodnocení a interpretaci.
 

Určeno pro

Kurz je určen pro poradenské psychology, školní psychology, dopravní psychology a psychology práce a organizace, kteří nepracují ve zdravotnictví (pro klinické a zdravotnické psychology je určen základní kurz s certifikací Ministerstva zdravotnictví).
 

Popis

Kurz je koncipován na 12 měsíců s dotací 100 hodin rozdělených do 12 celodenních setkání po 7 hodinách + 16 hodin určených pro e-learning. Kurz je zaměřen zejména na Exnerův systém, způsob administrace, vyhodnocení a
interpretace v duchu tohoto systému s přesahem k integrativní perspektivě a doplňkovým škálám. Podstatnou část kurzu tvoří práce s protokoly z praxe účastníků kurzu a výukových protokolů lektorů. Vedle znalostí nutných pro administraci, vyhodnocení a interpretaci si účastníci osvojí praktické dovednosti pro samostatné zvládnutí metody. Představení minimálně 3 protokolů v průběhu kurzu a obhájení jednoho z nich je podmínkou úspěšného splnění kurzu.
 
Kurz je spolupořádán Institutem psychologických služeb, s.r.o. a Univerzitou Palackého v Olomouci.
 

Přidaná hodnota pro zákazníka

Účastníci, kteří úspěšně absolvují kurz, jsou plně kompetentní k užití metody ve své praxi.
 
Účastníci kurzu dále získají v ceně kurzu asistenční počítačový program k vyhodnocení strukturálního souhrnu v hodnotě 5.000,- Kč. Pro účastníky jsou také k dispozici e-learningové materiály.

 

Cena

Kurz je možné hradit několika způsoby:

  • Jednorázově: 12 000,- Kč (sleva 2400,-) (konečná cena, nejsme plátci DPH)
  • Půlročně: 2x 6 700,- (sleva 1000,-)
  • Po jednotlivých setkáních: 12x 1200,-

 

Zájemcům zajistíme a na kurzu předáme materiály pro práci s metodou:

  • ROR tabule: 3150,- včetně DPH
  • Workbook (praktická příručka): 1190,- včetně DPH

Materiály lze fakturovat zvlášť nebo zahrnout do ceny kurzu. V případě zájmu o materiály uveďte prosím tuto skutečnost do poznámky v registračním formuláři.

 

Lektoři

Lektory běhu od prosince 2017 budou

  • PhDr. Martin Seitl, Ph.D. - autor monografie Poznávání interpersonálních charakteristik osobnosti a Lidská pohybová determinanta v Rorschachově metodě (2016, ve spoluautorství s M. Lečbychem).
  • PhDr. Mgr. Roman Procházka, Ph.D. - věnuje se Rorschachově metodě v klinické praxi i ve výzkumu v rámci psychofyziologie a neuropsychologie.

 

Doporučeno

Kurz je doporučen Českou společností pro Rorschacha a projektivní metody.

Usilujeme o akreditaci kurzu u MPSV. 

 

Reference

Co říkají profesionálové, kteří se již kurzu zúčastnili:

avatar muz KP     Velmi inspirující byla schopnost lektorů propojit teoretické poznatky s praktickým užitím testu a možnými výstupy do posuzování, poradenství a terapie. Libor Škoda  
avatar zena KP     Velmi dobrá organizace kurzu i zázemí. Oceňuji e-learning i to, že vyučující nám vyšli vstříc a materiály posílají předem před každým setkáním. Jako milý "bonus " považuji i mailové připomenutí, že se blíží další setkání :) Výuka je vedena fundovaně, srozumitelně a přívětivě. Oba lektoři pružně reagují na potřeby a požadavky účastníků. Mgr. Soňa Pančochová 
avatar zena KP     Největším přínosem pro mě byla odborná kompetence přednášejících, pravidelné setkávání se s "akademickou půdou". Nataša Gmentová
avatar zena KP    

 

Oceňuji profesionalitu lektorů a jejich vysoké odborné znalosti. Jana Vysloužilová

 

Termín

Jednotlivá setkání kurzu budou probíhat vždy ve čtvrtek cca 1x měsíčně (kromě letních měsíců). 

Zatím není určen konkrétní termín zahájení dalšího běhu.

V případě, že máte o kurz zájem, přihlaste se předběžně prostřednictvím formuláře níže. 

O otevření dalšího běhu Vás pak budeme včas informovat.

 

Místo

Olomouc

 

Způsob přihlašování

Pokud máte o kurz zájem, přihlaste se prosím prostřednictvím formuláře pod tímto odkazem.

Do poznámky vepište Vámi zvolený způsob úhrady (jednorázově/půlročně/po jednotlivých setkáních).

V případě překročení kapacity kurzu je rozhodující datum podání přihlášky.