Psychotesty pro řidiče od nového roku jinak

Chcete být skutečně dobrým řidičem?

Všichni to znáte, řízení jako stresují činnost. Pospícháte, máte zpoždění, nečekaná kolona a jiní řidiči, kteří Vás štvou. Říkáte si, jsem dobrý a ohleduplný řidič – a většinou takový i jste. Pak ale nemáte dobrou náladu, jedete pozdě a měníte se v přesně v toho řidiče, které nemáte rádi. Jak tomu předcházet? Jak být dobrým, bezpečným a ohleduplným řidičem za všech okolností? Odpověď není jednoduchá. Hlavní je poznat sám sebe a umět stresovým situacím předcházet. Myslet na ostatní v dopravním provozu a uvědomovat si, o jak zodpovědnou činnost se jedná.

V Institutu psychologických služeb jsme připravili kurz, který Vám v tom pomůže: „Staňte se rytířem cest, aneb Psychologie defenzivní jízdy“. Ten, kdo jezdí defenzivně, jezdí bezpečněji – předvídá i chyby ostatních. Pomůžeme Vám být skutečně dobrým a bezpečným řidičem. Kurz je koncipován interaktivně s důrazem na nácvik bezpečného řízení. Je kombinací přednášek, individuálních konzultací a poradenství, nácviku jízdy ve vlastním vozidle a skupinových diskusí s ostatními řidiči.

Více informací o kurzu a možnost přihlášení naleznete zde.

 

 

Psychotesty pro řidiče od nového roku jinak

Od nového roku se chystají změny v provádění dopravně-psychologického vyšetření, nebo provádění takzvaných psychotestů pro řidiče. Na podzim budou poslanci projednávat nové znění zákona č. 361/2000 Sb., tzv. silniční zákon. Tento zákon pojednává i o provádění dopravně-psychologického vyšetření a zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel. Nově bude povinností řidiče, který se dostaví na psychotesty pro řidiče, přinést s sebou potvrzení o zdravotní způsobilosti, které nebude starší než 30 dní. Toto potvrzení mu vydá jeho posuzující lékař (praktický lékař řidiče nebo tzv. závodní lékař). Lékař bude mimo jiné posuzovat, jestli řidič nemá poruchy chování způsobené závislostí na alkoholu nebo jiných psychoaktivních látkách. To mimo jiné znamená, že nadále již nebude na psychologovi, aby posuzoval problematické užívání nebo závislost na alkoholu nebo jiných drogách u řidiče. 

Nově bude mít dopravní psycholog povinnost do pěti pracovních dní zaslat posudek příslušnému obecnímu úřadu. Smyslem tohoto opatření je zajistit, aby obecní úřad měl k dispozici posudek nezávisle na vůli řidiče. To je zejména důležité v případě nedoporučujícího posudku. Zároveň zákon stanovuje lhůtu 3 měsíců pro absolvování opakovaného vyšetření (zejména v případě, pokud je posudek nedoporučující).

Zákon rovněž stanovuje možnost odebrání akreditace pro provádění dopravně-psychologického vyšetření u těch psychologů, kteří závažným způsobem porušili postupy stanovené zákonem a dalšími souvisejícími předpisy. Smyslem tohoto opatření je zajistit, aby všichni poskytovatelé psychotestů pro řidiče postupovali při posuzování jednotně a zmenšil se prostor pro korupci nebo ledabylé provádění vyšetření.

 

Rozsah, obsah a průběh vyšetření v zákoně popsán není, zákon se odkazuje na provádějící právní předpis. Tento předpis v současné době není zatím k dispozici, nicméně předpokládá se, že budou podrobně popsány jak oblasti, které má vyšetření pokrýt, tak rozsah vyšetření a minimální požadavky na metody, které psycholog použije. V současné době dopravní psychologové působící na Katedře psychologie FF UP v Olomouci a Institut psychologických služeb s.r.o., ve spolupráci s vydavatelem testů Hogrefe a Asociací dopravních psychologů ČR, ukončují práci na výzkumu, který probíhá od roku 2013 a zaměřuje se na přípravu metodiky pro provádění dopravně-psychologického vyšetření. Všechny relevantní informace budou k dispozici od ledna 2016 a můžou sloužit jako podklad pro vypracování daného právního předpisu.