Poznejte svůj tým, jejich silné a slabé stránky, preferovaný způsob práce, komunikace a na základě objektivních dat přizpůsobte složení a styl řízení potřebám týmu.

 

Popis:

Produkt Belbin team roles slouží k diagnostice jednotlivců i týmů v oblasti jejich silných a slabých stránek. Každému vyhovuje jiný styl a obsah práce, způsob vzájemné komunikace, míra iniciativy, systematizace a další, tyto faktory výrazně ovlivňují práci v týmu. Pro efektivní fungování je důležité sestavit tým tak, aby přiřazené týmové role jednotlivým členům maximálně vyhovovali a současně měli povědomí o rolích ostatních, lépe pak poznají, jakým způsobem v týmu fungovat, kdy mají přispívat či přenechat inciativu druhým a jakým způsobem mezi sebou komunikovat. Své využití však Belbin team roles nalezne také při práci s již fungujícími týmy, kde dokáže identifikovat silné a slabé stránky současného fungování, na kterých lze v následných workshopech pracovat.
 

Průběh online diagnostiky

Týmové role odráží preferovaný způsob chování v týmu, pro jejich zjišťování využíváme online diagnostiky sledující sebehodnocení jedince v kombinace s hodnocením kolegů (je-li to možné). Administrace sebehodnocení trvá obvykle 20 minut, hodnocení kolegy přibližně 10 min. Individuální výsledky jsou následně zkompletovány do celkového týmového profilu.
 

belbinTýmové role využijete k:

  • Sestavení nového týmu
  • Porozumění snížené výkonnosti týmu
  • Zjišťování silných a slabých stránek existujícího týmu
  • Sledování využití potenciálu jednotlivců
  • Efektivnímu přiřazování úkolů nejvhodnějším členům
  • Zjišťování týmové atmosféry a kultury
  • Identifikování chybějící role pro nábor nového člena
 
Dynamika týmu je proměnlivá a souvisí mimo jiné s uvědoměním potřeb členů týmu. Pro maximální využití týmového profilu je vhodné využít ho jako podklad pro diskuzi a vzájemné vyjasnění současných rolí, postojů a chování. K využití Belbin team roles za účelem rozvoje Vám rádi nabídneme navazující workshop vedený odborným konzultantem.
 

Příklad konkrétního využití

Organizace potřebovala doplnit již existující tým o dalšího expertního člena, kromě potřebného vzdělání a zkušeností je pro společnost důležité, aby nový člen do týmu vhodně zapadl. Po realizaci týmové diagnostiky spolu s workshopem zjistili všichni členové své týmové role a rozšířili své porozumění o tom, jakým způsobem tým funguje, poznali lépe styl svých kolegů a následně prodiskutovali oblasti možných zlepšení. Z výsledků týmu byl v kontextu týmových rolí sestaven ideální profil hledaného člena, který lze následně porovnat se sebehodnocením všech kandidátů a zvýšit tak šanci na pozitivní přijetí a zapadnutí do kolektivu.
 

V případě zájmu o tuto analýzu či jakýchkoliv Vašich dotazů, nás prosím kontaktujte na .