Popis

Zajistíme Vám realizaci studií a výzkumných projektů, zaměřených na sociální, psychologické, pracovní a další jevy.
 
Ve výzkumných projektech využíváme kvalitativní a kvantitativní postupy. Sběr dat se opírá o metody, poskytující klíčové informace o sledovaném jevu. Zabýváme se předvýzkumy, orientačními výzkumy (anketní dotazování), evaluací služeb či rozsáhlými studiemi.
 
Připravíme Vám dotazníky na témata a jevy, které Vás zajímají. Provedeme samotnou administraci dotazníků u reprezentativního vzorku respondentů tak, aby byla zajištěna spolehlivost, hodnověrnost (reliabilita) a platnost (validita) zjištěných výsledků.
 

Určeno pro

Soukromé společnosti, neziskové, příspěvkové a státní organizace.

 

Přidaná hodnota pro zákazníka

Výsledky výzkumu Vám mohou sloužit jako podklady pro jednání s dalšími zainteresovanými institucemi, zřizovatelem, zaměstnanci či odbory. Můžete získat informace o projektech a službách či jejich dopadu. Zjistíme pro Vás informace o vývoji určitých jevů (sociálních, psychologických, pracovních).

 

Územní dosah

Výzkumné projekty a sběr dat jsme schopni realizovat na území celé České republiky.Cena

Cena odpovídá složitosti výzkumného projektu. Na základě vstupní nezávazné konzultace Vám připravíme cenovou nabídku.Objednávky

Neváhejte nás kontaktovat na telefonním čísle +420 773 288 565 nebo na e-mailu .

 

Zakázkový výzkum detailněji

Nabízíme realizaci projektů aplikovaného výzkumu na Vámi identifikované téma a dle Vašich požadavků.

Zajistíme Vám výzkumné projekty od A (tvorba ideově technického plánu projektu) do Z (předání závěrečné výzkumné zprávy), a to po celé České republice. Připravíme Vám základní dokumenty, dotazníky a nástroje k měření Vámi vybraných jevů. Provedeme sběr dat a administraci dotazníků. Následně data matematicko-statisticky zpracujeme a vytvoříme komplexní závěrečnou zprávu.

Zabýváme se předvýzkumy a orientačními výzkumy, evaluací a zhodnocením služeb či projektů; samostatnými výzkumnými projekty zaměřenými na sociální, psychologické, pracovní a jiné jevy.
Příklady využití výsledků a závěrečných zpráv:
  1. Jako podklad pro jednání s dalšími zainteresovanými institucemi, zřizovateli, zaměstnanci, odbory.
  2. K získání informací o sledovaných jevech – například rizikové chování; rozsah a dosah sociálních služeb či dopad nastaveného opatření.
  3. K plánování intervencí a aktivit ve sledovaných oblastech.
  4. Zhodnocení projektů a jejich dopadů, pro následné financování.
  5. Sledování sociálních, psychologických a pracovních jevů v určité oblasti a u určité populace či skupiny lidí.
  6. K získání informací o atmosféře na pracovišti nebo o kultuře v organizaci.