TATTematický apercepční test patří k základním psychodiagnostickým nástrojům používaných klinickými psychology. Metoda klade vysoké nároky na odbornost a zkušenost psychologa. Postgraduální vzdělávání v podobě certifikovaného kurzu je nezbytné pro validní užívání této metody. Cílem kurzu je osvojení si všech nezbytných znalostí v oblasti teorie a praxe této metody tj. administrace testu, výběr příslušných podnětových tabulí, výběr výkladového principu či hodnotících systémů, nácvik kvantifikace a interpretace získaných dat i jejich zarámování odpovídajícími výkladovými principy do klinicko-diagnostické rozvahy. V průběhu kurzu se bude pracovat s modelovými protokoly, ale jeho těžiště bude založeno na vlastních protokolech z diagnostické praxe účastníků.

 

 

Určeno pro

Kurz je určen pro psychology ve zdravotnictví a pro klinické psychology. Kurz je také otevřen pro zájemce z řad psychologů mimo zdravotnictví. 
 

Popis kurzu

 Kurz je koncipován jako teoreticko-praktická výuka s celkovou dotací 35 vyučovacích hodin, které jsou rozděleny do pěti jednodenních setkání po 7 vyučovacích hodinách. Celková doba trvání je půl roku při frekvenci jednoho bloku za jeden měsíc.

Kurz věnuje pozornost těmto okruhům:
 • Administrace metody TAT.
 • Škály a systémy TAT.
 • Aplikace v klinicko-psychologické praxi.
 • Řešení modelových případů.
 • Řešení kazuistik z praxe frekventantů kurzu.

Přidaná hodnota pro zákazníka

 • Psychologové ve zdravotnictví a kliničtí psychologové po úspěšném absolvování obdrží certifikát o absolvování akreditovaného certifikovaného kurzu. Psychologové pracující mimo oblast zdravotnictví získají osvědčení o absolvování kurzu. 

Lektoři

Kurzem Vás provede klinický psycholog a psychoterapeut PhDr. Mgr. Roman Procházka, Ph.D.

Věnuje se psychodiagnostice, psychoterapii a klinickému poradenství v ordinaci klinické psychologie a psychoterapie v Prostějově, kde pracuje jako registrovaný klinický psycholog a psychoterapeut. Taktéž působí jako odborný asistent na katedře psychologie FF UPOL, kde je vedoucím sekce klinické psychologie a psychoterapie. Výcvik v psychoterapii absolvoval v kognitivně behaviorální terapii v IKBT MUDr. Zbytovského, kde v současné době také působí jako lektor. Je také garantem a lektorem kurzu v Rorschachově metodě v Institutu psychologických služeb s.r.o. a garantem kurzu psycholog ve zdravotnictví realizovaného při FF UPOL. Absolvoval řadu certifikovaných kurzů a seminářů zaměřených na klinicko-psychologickou diagnostiku a dále práci s klientem. Odborně se zabývá klinickou psychologií a psychoterapií, klinické hypnóze, neurovědám a psychofyziologickým ukazatelům v projektivních metodách (ROR, TAT).

Akreditace

Kurzu byla udělena akreditace Ministerstva zdravotnictví ČR. 

Cena

Kurz je možné hradit několika způsoby:

 • Jednorázově: 8000,- Kč (sleva 1000,-)
 • Platba ve dvou splátkách: 2x 4300,- Kč (sleva 400,-)
 • Po jednotlivých setkáních: 5x 1800,-

Minimální počet účastníků: 12

Termín

Kurz proběhne v těchto dnech:

 • 11.9.2021 sobota
 • 8.10 - 9.10.2021 pátek - sobota
 • 5.11 - 6.11.2021 pátek-sobota, kdy 6.11 bude i závěrečná závěrečná zkouška

Místo

Olomouc

Způsob přihlašování

Pokud máte o kurz zájem, přihlaste se prosím prostřednictvím formuláře níže.

Do poznámky vepiště Vámi zvolený způsob úhrady (jednorázově/ve dvou splátkách/po jednotlivých setkáních).

Účastník kurzu

Pole označená (*) jsou povinná.

Fakturační údaje

Pole označená (*) jsou povinná.