Jak využít kognitivně behaviorální terapii pro zvládání svého stresu a problémů

Fotolia 114226875 XSMáte náročné zaměstnání, ve kterém toho dáváte ze sebe příliš? 

Potřebovali byste zvládat všechnu tu zátěž lépe?

Jste téměř každý den vystaveni stresujícím situacím?

Chtěli byste vědět, co byste pro sebe mohli udělat, aby Vás tyto situace tak nevyčerpávali?

A byli byste rádi, kdybyste s tím uměli pomoci i svým klientům? 

Kurz Vám ukáže, jak pracovat s vlastním stresem, zátěží a problémy na základě prověřeného přístupu kognitivně behaviorální terapie.

 

Určeno pro

Kurz je vhodný pro všechny zájemce z oblasti pomáhajících profesí (např. sociální a zdravotničtí pracovníci).

Obsah kurzu

Účastníci budou seznámeni se základními oblastmi práce s tělem, kognitivními procesy, fyziologickými procesy a chováním. Absolventi budou schopni více rozumět svým duševním dějům a chování a aplikovat získané poznatky a dovednosti v osobnostním růstu, prevenci a vědomých strategiích zvládání zátěže a stresu.

IPS stres bannerÚVOD DO PROBLEMATIKY
1. Základní vymezení kognitivně behaviorální terapie (KBT)
2. Možnosti zvládání zátěže z pohledu KBT 
3. Jak přemýšlet o vlastních přesvědčeních a schématech

 • Typy jádrových přesvědčení
 • Typy jádrových schémat

4. Praktické zaměření se na chování a na emoční, kognitivní, fyziologické, procesy.

PRAXE A NÁCVIK
5. Oblast emocí

 • Přítomné hraní rolí
 • Imaginace současných situací
 • Cvičení v prožívání a pojmenování emocí
 • Hraní rolí v minulosti
 • Metody dopisů
Fotolia 124971516 XS

6. Oblast chování

 • Behaviorální experimenty
 • Zkoušení nového chování
 • Trénink nových dovedností
 • Zkoušení nového chování vzhledem k jádrovým zážitkům

7. Oblasti fyziologických procesů

 • Relaxace
 • Práce s dechem
 • Práce s tělem

8. Oblast kognitivních procesů

 • Sokratovský dialog
 • Formulace nového schématu
 • Pozitivní reference
 • Odhalování
 • Reinterpretace minulého a přenos do nového schématu

9. Co mohu pro sebe udělat (rozvíjení možností vědomých strategií zvládání stresu, zátěže)
10. Závěr kurzu a diskuze

 

Díky kurzu poznáte vlastní strategie zvládání zátěže a získáte větší náhled na sebe - na své chování, emoce, kognici atd. Dozvíte se, co pro sebe v těchto oblastech můžete udělat a jak všechny znalosti o sobě samém využít ve vlastní prospěch - k podpoře, stabilizaci i prevenci.

 

Lektor

Kurzem Vás provede psycholog a psychoterapeut, který se odborně i výzkumně zabývá oblastí psychofyziologie a neurověd. 

roman prochazka uprPhDr. Mgr. Roman Procházka, Ph.D.
 • Věnuje se psychodiagnostice, psychoterapii a klinickému poradenství v ordinaci klinické psychologie a psychoterapie v Prostějově, kde pracuje jako registrovaný klinický psycholog a psychoterapeut. Výcvik v psychoterapie absolvoval v kognitivně behaviorální terapii v IKBT MUDr. Zbytovského.
 • Odborně se zabývá klinickou psychologií, psychofyziologií a neurovědami.
 • Absolvoval řadu kurzů a seminářů zaměřených na práci s klientem tj. krizová intervence, tělo a krize, poradenské dovednosti aj.
 • Poradensky a psychoterapeuticky dále spolupracoval s poradnou pro alkoholové a jiné závislosti, doléčovacím centrem a rodinným centrem při P-centru v Olomouci.
 • Výzkumně se věnoval oblasti alkoholových a jiných závislosti, spolupracoval na tvorbě nové nadnárodní metodiky resp. terapeuticko-intervenčního programu určeného k léčbě lidí závislých na psychostimulanciích.
 • Aktuálně zkoumal vztah mezi temperamentem, stresovými podněty a psychofyziologickými signály.
 • Nyní realizuje výzkum z psychosomatické oblasti, tj. vztahu tonické vlivu bloudivého nervu (a jeho flexibility) a psychofyziologických souvislostí místa kontroly a emočně sociální senzitivity, a dále terapií maladaptivních emočních schémat
 

Přidaná hodnota

Výsledky současných výzkumů potvrzují, že snížení hladiny stresu vede ke snížení výskytů symptomů i biologických indikátorů onemocnění, k prevenci onemocnění i zvýšení kvality života. Prostřednictvím sebepoznání se účastníci naučí zvládat lépe zátěž a problémy. V neposlední řadě tento kurz také přináší i poznatky nejen jak pracovat se sebou samým, ale jak uvažovat i ostatních klientech.

 
Ke kurzu získáte:
 • Osvědčení o absolvování kurzu.
 • Doplňující studijní materiál.
 

Cena

1400,- Kč (konečná cena, nejsme plátci DPH)

Přihlášením na kurz nic neriskujete. Pokud se z jakéhokoliv důvodu nebudete moci účastnit a dáte nám to vědět 10 dní před začátkem kurzu, Vaše peníze Vám bez jakýchkoliv průtahů vrátíme zpět. Pokud zjistíte, že se nemůžete zúčastnit na poslední chvíli a napíšete nám to, o své peníze nepřijdete! Můžete za sebe poslat náhradníka. Nebo se kurzu zúčastníte v náhradním termínu, případně zaplacené kurzovné využijete na náš jiný kurz. (Více viz naše Obchodní podmínky)

 
 

Termín

Aktuálně není stanoven.

Časová dotace: 8 hodin.

Registrace je možná do naplnění kapacity kurzu.

 

Místo konání

Olomouc
 

Způsob přihlášení

Přihlaste se prosím zde.

Pokud máte o kurz zájem, přihlaste se prosím prostřednictvím formuláře pod tímto odkazem.

V případě překročení kapacity kurzu je rozhodující datum podání přihlášky.

Pokud máte slevový kupón a chcete jej uplatnit, uveďte to prosím do poznámky.