Popis supervize

Supervize je jedním z nástrojů v rámci řízení lidských zdrojů, který rozvíjí pracovníka a pomáhá zvyšovat či udržovat požadovanou kvalitu poskytovaných služeb.

Určeno pro

Supervizi nabízíme pracovníkům (organizacím) z oblasti tzv. pomáhajících profesí (psychologové, lékaři, pracovníci v sociálních službách, pedagogové, aj.

Popis

Supervizní setkání je možné zaměřit odborně-případově (kazuistiky z praxe, pomoc při další práci s konkrétním klientem apod.) nebo tematicky (jakékoliv téma, které je pro účastníky obtížné (například problematika smrti a umírání apod.).

Samozřejmostí je vyjasnění vzájemných očekávání, cílů a potřeb všech zúčastněných stran. V případě individuální či skupinové supervize (skupina je tvořena pracovníky, kteří nejsou součástí jednoho pracoviště a cíleně se nepracuje s dynamikou skupiny) se jedná o účastníky a supervizora, v případě týmové supervize (skupina je tvořena pracovníky z jednoho pracoviště a cíleně se pracuje s dynamikou skupiny) o účastníky, vedoucího organizace a supervizora).

Průběh supervize, sdělovaná fakta a výstupy (například zprávy ze supervizních setkání) jsou považovány za důvěrné.

Garant služby

Garantem služby je PhDr. Marek Kolařík, Ph.D.

Cena

V případě individuální supervize je cena 800 Kč včetně DPH/hodina (obvyklá délka setkání je 1-2 hodiny).
V případě skupinové či týmové supervize 1200 Kč včetně DPH/hodina (předpokládaná délka setkání je 3-4 hodiny).

Způsob objednání

V případě zájmu o supervizi pro Vás nebo Váš tým pište na e-mail