Garant pro poradenskou psychologii

 

Mou odbornou specializací je individuální, manželské a rodinné poradenství a terapie a práce s výcvikovými skupinami. Vystudoval jsem jednooborovou psychologii na Katedře psychologie FF UP v Olomouci, kde jsem rovněž úspěšně obhájil rigorózní i disertační práci. Praktické zkušenosti z oblasti manželského, párového a rodinného poradenství jsem získal během svého více než osmiletého působení v Poradně pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy ve Zlíně. Od roku 2008 jsem řádným členem Asociace manželských a rodinných poradců ČR – kvalifikační stupeň „samostatný manželský a rodinný poradce", od roku 2012 jsem členem prezidia této organizace. Působím také jako mentor EUROPSY pro oblasti Pedagogické a školní psychologie a Poradenské psychologie. Již více než 15 let se rovněž věnuji práci s výcvikovými a sebezkušenostními skupinami. Absolvoval jsem dlouhodobý výcvik v rodinné a systemické terapii, výcvik v krizové intervenci, výcvik pro práci se šikanou aj. S manželkou a dvěma dětmi bydlím v Otrokovicích.

  • Zkušenosti a bohatá praxe

Za více než 10 let mé poradenské praxe jsem poskytl tisíce individuálních, párových i rodinných konzultací stovkám klientů v nejrůznějších obtížných životních situacích.

  • Vzdělání

Jsem certifikován jako „samostatný manželský a rodinný poradce" Asociace manželských a rodinných poradců ČR, což je v tuto chvíli jedna z mála odpovídajících kvalifikací pro poskytování individuálního, partnerského a rodinného poradenství v rámci ČR. Jsem členem prezídia Asociace manželských a rodinných poradců ČR.

Jsem absolventem dlouhodobého výcviku (620 hodin) v rodinné a systemické terapii a řady dalších výcviků.

  • Aktivní kontakt se současným stavem poznání v oboru

Poradenské psychologii se věnuji i na poli akademickém – jsem spoluautorem knihy „Teorie a praxe poradenské psychologie" a současně vyučuji předměty „Úvod do poradenské psychologie" a „Manželské a rodinné poradenství" na Katedře psychologie FF UP v Olomouci.

  • Osobní zkušenosti

S manželstvím i rodinou mám osobní zkušenosti (jedna manželka, dvě děti).