Psycholog práce a organizace

Mojí odbornou specializací je psychologie práce a organizace. Jednooborovou psychologii jsem vystudoval na Katedře psychologie FF UP v Olomouci, kde jsem později uspěl v rigorózním řízení a o několik let později získal i doktorské vzdělání.

První praktické zkušenosti jsem získal během pětiletého působení v mezinárodní organizaci, kde jsem se věnoval nábor a výběru zaměstnanců, psychologické diagnostice, rozvoji zaměstnanců, hodnocení zaměstnanců, HR poradenství a dalším činnostem. Během další let jsem dále rozšiřoval své zkušenosti při výběru zaměstnanců, a to i ve specializovaných oborech, jako je dopravní psychologie. Nově jsem pak rozšířil své zkušenosti do oblasti organizační kultury, ve které působím jako konzultant a projektový manažer pro projekty rozvoje organizační kultury v soukromých společnostech.

 

Jsem držitelem certifikací pro práci s řadou psychodiagnostických metod a pro diagnostiku a rozvoj organizační kultury:

 
Oblast
 
Certifikační autorita
 
Obsah certifikace
     
    xxxx    xxxx    xxxx    
 

1. Psychodiagnostika pro psychologii práce a organizac

  Assessment Systems    Hoganovy osobnostní dotazníky    
                 
          Vienna test system       
                 
      Hogrefe - Testcentrum    Osobnostní dotazníky      
                 
          Testy schopností      
                 
      Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví    Rorschachova metoda      
                 
      PL Bohnice   Tematicko apercepční test      
                 
  2. Organizační kultura   Itim International  

Organizační kultura a její změna

     
                 
      Barrett Value Centre   Cultural Transformation Tools    
                 
  3. Rozvoj pracovních skupin a týmů   Belbin CS  

Týmové role

   
                 

 

Pokud Vás Vás zajímá více z mého profesního profilu, navštivte prosím můj profil na síti LinkedIn.

 

Velmi se těším na osobní setkání s Vámi při realizaci některé z našich služeb!

 

S přáním příjemného dne

Martin Seitl