Poslání kurzu

Poskytnout profesionálům v klinické praxi plnou kompetenci k samostatnému použití psychodiagnostické metody prostřednictvím evidence-based přístupu k administraci, vyhodnocení a interpretaci.
 

Určeno pro

Kurz je určen pro klinické psychology a psychology ve zdravotnictví.

 

Popis

Kurz je koncipován jako dvouletý, výuka probíhá ve 20 setkáních v jednodenních blocích po 7 hodinách + 16 hodin pro e-learning (celkem 156 hodin). Kurz probíhá jako teoreticko-praktická výuka zaměřená na zvládnutí administrace, vyhodnocení a interpretaci protokolů získaných ROR metodou. Účastníky seznamujeme s širokou základnou klasických i nových poznatků o interpretaci ROR metody. Podstatnou část kurzu tvoří práce s protokoly z praxe účastníků kurzu a výukovými protokoly lektorů. Platformu pro administraci, skórování a základy interpretace tvoří Exnerův Komprehenzivní systém ve 4 edici, seznamujeme však také se změnami a přínosy v systému R-PAS. Celková platforma pro interpretaci je založená na integrativní perspektivě kombinující postupy různých psychodiagnostických škol. Představení minimálně 3 protokolů v průběhu kurzu a obhájení jednoho z nich je podmínkou úspěšného splnění kurzu.
 

Přidaná hodnota pro zákazníka

Účastníci, kteří úspěšně absolvují kurz, jsou plně kompetentní k užití metody při diagnostické práci a k zařazení výstupů metody do psychologického posudku.
 
Účastníci získají v ceně kurzu asistenční počítačový program ROR online k vyhodnocení strukturálního souhrnu k trvalému užívání. Pro účastníky jsou také k dispozici e-learningové materiály.
 

Cena

Kurz je možné hradit několika způsoby:

  • Jednorázově: 22 500,- Kč (sleva 3500,-) 
  • Půlročně: 2x 12 250,- Kč (sleva 1500,-) 
  • Po jednotlivých setkáních: 20x 1300,- 

 Nejsme plátci DPH.

 

Zájemcům zajistíme a na kurzu předáme materiály pro práci s metodou:

  • ROR tabule: 2950,- Kč
  • Workbook (praktická příručka): 1190,- Kč

Materiály lze fakturovat zvlášť nebo zahrnout do ceny kurzu. V případě zájmu o materiály uveďte prosím tuto skutečnost do poznámky v registračním formuláři.

 

Garant

PhDr. Mgr. Roman Procházka, Ph.D. 

 

Lektoři

  • PhDr. Mgr. Roman Procházka, Ph.D. - věnuje se Rorschachově metodě v klinické praxi i ve výzkumu v rámci psychofyziologie a neuropsychologie.
  • PhDr. Martin Seitl, Ph.D. - autor monografie Poznávání interpersonálních charakteristik osobnosti a Lidská pohybová determinanta v Rorschachově metodě (2016, ve spoluautorství s M. Lečbychem).

 

Akreditace

Kurzu byla udělena akreditace Ministerstva zdravotnictví ČR .

 

Termín

Kurz bude probíhat v soboty. Konkrétně jsou stanoveny termíny prvních tří setkání, další termíny jsou vybrány účastníky kurzu při jeho zahájení z nabídky možností od obou lektorů kurzu.

Plánované termíny pro začátek kurzu:

Setkání   Termín        
1.
x
20. 3. 2021
xxxx
     
2.
 
24. 4. 2021
 
     
3.
 
29. 5. 2021
 
     
4.    12. 6. 2021
 
     

Místo

Olomouc

 

Způsob přihlašování

Pro přihlášení vyplňte prosím formulář níže.

 

Do poznámky vepište Vámi zvolený způsob úhrady (jednorázově/půlročně/po jednotlivých setkáních).

 

Účastník kurzu

Pole označená (*) jsou povinná.

Fakturační údaje

Pole označená (*) jsou povinná.