Poslání kurzu

Poskytnout profesionálům v klinické praxi plnou kompetenci k samostatnému použití psychodiagnostické metody prostřednictvím evidence-based přístupu k administraci, vyhodnocení a interpretaci.
 

Určeno pro

Kurz je určen pro klinické psychology a psychology ve zdravotnictví.

 

Popis

Kurz je koncipován jako dvouletý, výuka probíhá ve 20 setkáních v jednodenních blocích po 7 hodinách + 16 hodin pro e-learning (celkem 156 hodin). Kurz probíhá jako teoreticko-praktická výuka zaměřená na zvládnutí administrace, vyhodnocení a interpretaci protokolů získaných ROR metodou. Účastníky seznamujeme s širokou základnou klasických i nových poznatků o interpretaci ROR metody. Podstatnou část kurzu tvoří práce s protokoly z praxe účastníků kurzu a výukovými protokoly lektorů. Platformu pro administraci, skórování a základy interpretace tvoří Exnerův Komprehenzivní systém ve 4 edici, seznamujeme však také se změnami a přínosy v systému R-PAS. Celková platforma pro interpretaci je založená na integrativní perspektivě kombinující postupy různých psychodiagnostických škol. Představení minimálně 3 protokolů v průběhu kurzu a obhájení jednoho z nich je podmínkou úspěšného splnění kurzu.
 

Přidaná hodnota pro zákazníka

Účastníci, kteří úspěšně absolvují kurz, jsou plně kompetentní k užití metody při diagnostické práci a k zařazení výstupů metody do psychologického posudku.
 
Účastníci získají v ceně kurzu asistenční počítačový program ROR online k vyhodnocení strukturálního souhrnu k trvalému užívání. Pro účastníky jsou také k dispozici e-learningové materiály.
 

Cena

Kurz je možné hradit několika způsoby:

 • Jednorázově: 27 000,- Kč (sleva 1 000,-) 
 • Půlročně: 2x 13 000,- Kč (sleva 2 000,-) 
 • Po jednotlivých setkáních: 20x 1 400,- 

 Nejsme plátci DPH. Ceny platné pro nový běh kurzu (začátek v roce 2023).

 

Zájemcům zajistíme a na kurzu předáme materiály pro práci s metodou:

 • ROR tabule: 3150,- Kč
 • Workbook (praktická příručka): 1190,- Kč

Materiály lze fakturovat zvlášť nebo zahrnout do ceny kurzu. V případě zájmu o materiály uveďte prosím tuto skutečnost do poznámky v registračním formuláři.

 

Garant

Doc. PhDr. Mgr. Roman Procházka, Ph.D. 

 

Lektoři

 • doc. PhDr. Mgr. Roman Procházka, Ph.D. - věnuje se Rorschachově metodě v klinické praxi i ve výzkumu v rámci psychofyziologie a neuropsychologie.
 • PhDr. Martin Seitl, Ph.D. - autor monografie Poznávání interpersonálních charakteristik osobnosti a Lidská pohybová determinanta v Rorschachově metodě (2016, ve spoluautorství s M. Lečbychem).

 

Akreditace

Kurzu byla udělena akreditace Ministerstva zdravotnictví ČR .

 

Termín

Kurz obyvykle probíhá ve čtvrtky a soboty (některé termíny budou ve čtvrtek, jiné v sobotu). 

V případě, že máte o kurz zájem, přihlaste se předběžně prostřednictvím formuláře níže. 


Plánované termíny běhu v první polovině roku 2023:

 • 16.3.2023
 • 20.4.2023
 • 18.5.2023
 • 17.6.2023

 

Místo

Olomouc

 

Způsob přihlašování

Pokud máte o kurz zájem, přihlaste se prosím prostřednictvím formuláře pod tímto odkazem.

 

V případě překročení kapacity kurzu je rozhodující datum podání přihlášky.

 

Do poznámky vepište Vámi zvolený způsob úhrady (jednorázově/půlročně/po jednotlivých setkáních).