Praktický trénink, který vás naučí zefektivnit a zjednodušit práci s klientem

 
 
 
Jste psycholog, terapeut, kouč, poradce ze soukromé i státní praxe nebo student?



A zabýváte se individuálním, párovým či rodinným poradenstvím?



Potýkáte se někdy s tím, že:

 • Máte s klientem uzavřený kontrakt, ale spolupráce nefunguje.
 • Klient neví, co chce.
 • Se nedaří s klientem efektivně domluvit na čem, jakým způsobem a za jakých podmínek budete spolupracovat.
 • Klienti opakovaně neplní domluvené dohody a úkoly z předcházejících setkání.
 • Se cítíte tlačení k odpovědnosti, která není vaší kompetencí, při spolupráci s institucemi (OSPOD, soud, …)

Všechny tyto problémy pomáhá řešit dobrý kontrakt.

 
Zajímají vás následující otázky?
 • Jde opravdu kontrakt uzavřít s každým klientem?
 • Co nejčastěji brání uzavření efektivního kontraktu s klientem ze strany poradce a z pohledu klienta?
 • Co dělat, když se kontrakt opakovaně nedaří uzavřít?
 • Jak uzavřít kontrakt s nemotivovaným klientem (například klientem poslaným z OSPODu?)

Čekají na Vás odpovědi na tyto i další vaše otázky, teorie, příklady z praxe, ukázky, trénink.

 

Obsah kurzu

Cílem je uvést do teoretických a praktických základů kontraktování a poskytnout metodická vodítka pro poradenskou praxi.

Jak uzavřít kontrakt1. TŘI VRSTVY KONTRAKTU A PROČ JSOU DŮLEŽITÉ
 • rámec- administrativní a hodnotový
 • cíl
 • prostředky
V rámci tohoto bloku se naučíte:
 • Předpoklady fungujícího kontraktu
 • Rozpoznat, co je užitečné kontraktovat dle kontextu případu.
 • Uzavřít explorační kontrakt, který Vám může pomoci, pokud klient nerozumí, „co se mu to děje a proč", a nemá příliš jasnou představu o cíli
 • Efektivně používat jazyk a díky tomu se vyhýbat skrytým očekáváním a pastem.
 • Uzavřít kontrakt na cíl (změnu) a prostředky k její mu dosažení.
 • Uzavírat mini-kontrakty (na zastavování, na konfrontaci, na využití techniky, na vyzkoušení si nového chování).
 • Uzavírat kontrakt na sebekontrolu (zastavení násilí, destruktivní hádky...).
2. ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ PŘI UZAVÍRÁNÍ KONTRAKTU
 • Co se dá dělat, když se začneme při domlouvání kontraktu s klientem míjet a proč se nám to děje?
 • Jak uzavírat kontrakt, když se dotkneme hlubokého tématu s citlivými emocemi?
 • Jak uzavřít kontrakt s klientem, který neví, co chce?
 • Co dělat, když se kontrakt s klientem nedaří uzavřít?
 • Jak revidovat kontrakt, když se spolupráce nedaří.
3. KONTRAKT S PÁREM A RODINOU
 • Jaké jsou rozdíly při uzavírání kontraktu s jedincem a párem a na co je potřeba si dávat pozor aneb nejčastější pasti a omyly kontraktování s párem nebo rodinou.
4. TŘÍSTRANNÝ KONTRAKT - SPOLUPRÁCE S INSTITUCÍ
 • Jak domluvit efektivní spolupráci s klientem, který byl poslán institucí (např. OSPOD, soud) a jak domluvit efektivní spolupráci s institucí.

Kontrakt je oboustranně odsouhlasené ujednání. Sjednává rovnoměrnou odpovědnost. Nastavuje partnerské zacházení. Orientuje poradenství na cíl, a tím umožňuje kontrolovat úspěšnost.

 

Forma kurzu

Kurz je zaměřen nácvikově, prakticky a bude probíhat ve skupině kolegů s obdobnými obtížemi, potřebami a přáními. Kurz podporuje vzájemné sdílení zkušeností účastníků.

Součástí bude i základní teoretická průprava týkající se kontraktování (rovnoměrná odpovědnost, partnerské zacházení, orientace na cíl, kontrola úspěšnosti, …) dle „Metodiky vztahového poradenství AMRP 2013".

Program bude uzpůsoben aktuálním potřebám a očekávání účastníků. Důraz bude kladen zejména na praktický nácvik formou hraní rolí a následné zpětné vazby. Pozornost bude věnována otázkám a konkrétním příkladům z praxe účastníků kurzu v situacích, kdy kontrakt z nějakého důvodu nefunguje.Pracuje se nehodnotícím způsobem.
Kurz je spolupořádán Institutem psychologických služeb, s.r.o. a Univerzitou Palackého v Olomouci.

Efektivní kontrakt šetří čas a energii poradce i klienta.

 

Poupetova

Lektor

Kurzem Vás provede zkušená samostatná manželská a rodinná poradkyně s více jako 20ti letou praxí v oboru.

MUDr. Šárka Poupětová
 • zkušená samostatná manželská a rodinná poradkyně, psychoterapeutka a lektorka
 • praxe: rodinná poradna Liberec, rodinná poradna Praha, soukromá praxe Psychotera Praha
 • autorka publikace: "Netrapte se po rozvodu" - GradaPublishing (2009)
 • koordinátorka kurzu„Poradensképropedeutiky AMRP“
 • spoluautorka „Metodiky manželského, rodinného, partnerského a dalšího vztahového poradenství“ (2009-2013).
 • Více informací o lektorce zde.

 

avatar muzŠárka Poupětová má dar předávat znalosti a zkušenosti velmi názorným a srozumitelným způsobem. (Hodnocení absolventa kurzu)

 

doporucuje AMRPDoporučeno

Kurz je doporučen Asociací manželských a rodinných poradců ČR.

 

Reference

Co říkají profesionálové, kteří se již kurzu zúčastnili

avatar zena        
Největším přínosem byl podporující a trpělivý přístup lektorky, možnost realizace modelových situací + zpětná vazba, konkrétní formulace při vedení rozhovorů a bezpečné, rozvojové prostředí.
avatar zena        
x
Zopakování a prohloubení teoretického základu srozumitelnou formou. Praktický trénink kontraktování v situaci s jednotlivcem, párem rodinou a tvorba třístranných kontraktů byl pro mě užitečný, díky přístupu a vedení lektorky se mi dařilo propojit teorii s mojí aktuální klientskou praxí.  Jako užitečné pro hlubší porozumění vytváření dobrých kontraktů považuji také transakčně-analytický přístup lektorky (např. při vysvětlování pastí v komunikaci s klienty). Díky za podporu a vlídnost.
x
avatar muz        
Děkuji za možnost účastnit se semináře, který byl plně praktický, s mnoha užitečnými náměty. Modelové situace s pozitivní i rozvojovou zpětnou vazbou, podpořené konkrétními návodnými postupy, mohou být náročné, ale jde o zcela nenahraditelnou a skvělou odbornou zkušenost.

 

Přidaná hodnota

Ke kurzu získáte:

 • Osvědčení o absolvování kurzu splňující kvalifikační požadavky AMRP ČR
 • Studijní materiál kontraktování z Metodiky manželského, rodinného a dalšího vztahového poradenství (kolektiv autorů 2013).

 

Cena

2.800,- Kč

Přihlášením na kurz nic neriskujete. Pokud se z jakéhokoliv důvodu nebudete moci účastnit a dáte nám to vědět 10 dní před začátkem kurzu, Vaše peníze Vám bez jakýchkoliv průtahů vrátíme zpět. Pokud zjistíte, že se nemůžete zúčastnit na poslední chvíli a napíšete nám to, o své peníze nepřijdete! Můžete za sebe poslat náhradníka. Nebo se kurzu zúčastníte v náhradním termínu, případně zaplacené kurzovné využijete na náš jiný kurz. (Více viz naše Obchodní podmínky)

Určeno pro

Kurz je určen všem, kteří se ve své praxi specializují na individuální, párové a rodinné poradenství, nebo se na tuto práci připravují. Díky svému praktickému zaměření se hodí pro zkušené poradce i začátečníky. Kurzu se mohou zúčastnit i pracovníci v sociálních službách poskytující poradenství. Naopak trénink není vhodný pro ty psychoterapeuty, kteří ve své práci prvky poradenství nepoužívají.

 

Termín

11. - 12. ledna 2019

V případě, že máte o kurz zájem, přihlaste se prostřednictvím formuláře níže. 

Délka kurzu: 16 vyučovacích hodin

 

Místo

Praha

 

Způsob přihlášení

Přihlaste se prosím prostřednictvím formuláře níže. 

Pokud máte o kurz zájem, přihlašte se prosím pomocí formuláře pod tímto odkazem.

V případě překročení kapacity kurzu je rozhodující datum podání přihlášky.
Pokud chcete uplatnit nějaký slevový kupón, uveďte to prosím do poznámky.