Seminář se zaměřuje na otázky posuzování psychické způsobilosti k řízení vozidel u řidičů, kterým bylo odebráno řidičské oprávnění z důvodů řízení pod vlivem alkoholu, nebo mají anamnézu s adiktologickým záznamem. Seminář je prakticky orientován s výraznou kazuistickou částí.

 

Poslání kurzu

Posláním semináře je poskytnout účastníkům aktuální teoretické znalosti a další dovednosti pro posuzování psychické způsobilosti k řízení vozidla u řidičů před vrácením řidičského oprávnění po odebrání z důvodu řízení pod vlivem návykové látky, nebo v jiných případech u řidičů s adiktologickou anamnézou.

Určeno pro

Seminář je určen zejména pro dopravní psychology provádějící dopravněpsychologické vyšetření.

 

Popis

Seminář je konstruován jako kombinace aktuálních teoretických poznatků a zejména nácvik posuzování psychické způsobilosti k řízení vozidla pomocí prezentovaných kauistik a diskutováním hraničních případů.

Kurz je zaměřen na následující tématické okruhy:

 1. Posouzení závislosti, rizikového užívání návykových látek a ojedinělý exces.
 2. Spolupráce s dalšími odborníky – ošetřující lékař, klinický psycholog, psychiatr, adiktolog.
 3. Specifické diagnostické nástroje (vč. screeningových) pro oblast závislostí.
 4. Klinické posouzení a specifika.
 5. Kazuistické studie (možnost představení vlastní kazuistiky účastníkem kurzu).

Podrobný program zde. 

 

Materiály z kurzu

Lenka Šťastná: Diagnostika a diagnostická kritéria poruch vyvolaných užíváním návykových látek

Lenka Šťastná: Užívání návykových látek

Matúš Šucha, Lenka Šťastná: Interview, anamnéza a pozorování nebo "čtení mezi řádky"

Mgr. Jana Kříhová Podzemná: Kazuistika 1

Mgr. Jana Kříhová Podzemná: Kazuistika 2

Mgr. Jana Kříhová Podzemná: Kazuistika 3

Michal Walter: Program „Rehabilitace nedbalých a agresivních řidičů"

Vlasta Rehnová: Kazuistiky - Řidiči s adiktologickou anamnézou

Iva Wittnerová: Kazuistiky

 

Přidaná hodnota pro zákazníka

 • Rozšíření aktuálních teoretických znalostí dané problematiky.
 • Možnost nácviku konkrétních dovedností pomocí kasuistických seminářů.
 • Renomovaní lektoři z oboru.
 • Strikní zaměření na praktické využití získaných poznatků pro praxi.
 • Vybrané výukové materiály v tištěné podobě v ceně kurzu.

 

Cena kurzu

1500,- Kč

 

Lektoři

 • Mgr. Lenka Šťastná, PhD.
 • PhDr. Matúš Šucha, PhD.
 • PhDr. Vlasta Rehnová
 • PhDr. Dana Černochová

Profil lektorů zde. 

 

Termín

Registrace na 1. Dopravněpsychologický den 10.4.2015 byla uzavřena. Kapacita byla zcela naplněna.  

 

Místo konání

Všeobecná fakultní nemocnice Praha (Apolinář - aula), Apolinářská 4, Praha 2