Popis

Celodenní intenzivní výcvikové setkání, které je zaměřeno na seznámení s administrací, skórováním a interpretací výsledků Hand testu. Účastníky seznamujeme s evidence-based přístupem a s aktuálními poznatky z oblasti využití této metody. V rámci kurzu prezentujeme protokoly z klinické praxe a demonstrujeme hlavní znaky k řešení diferenciálně diagnostických otázek, demonstrujeme možnosti integrace Hand testu v rámci baterie projektivních metod ROR a TAT. Náplň setkání jsme schopni přizpůsobit míře obeznámenosti účastníků s touto metodou, od začátečníků po pokročilé uživatele této metody. Účastníci kurzu obdrží podrobné školící materiály, osvědčení o absolvování a licenci k užívání asistenčního počítačového programu k vyhodnocení této metody.

Určeno pro

Zákazníky z širokého spektra specializací v oboru psychologie. 

 

Lektoři

Lektorem kurzu je PhDr. Martin Lečbych, Ph.D. autor monografie Wagnerův Hand test: Aplikace ve výzkumu a praxi.

 

Cena

Cena kurzu je 3.000,- Kč včetně DPH. Pro studenty pregraduálního studia nabízíme slevu 50%. Pregraduální studenti uvedou žádost o slevu do poznámky v registračním formuláři. Na pozdější uplatnění slevy nebude brán zřetel. Na začátku kurzu se student/ka prokáže aktuálním potvrzením o studiu. 

 

Termín

Termín 1.4.2016 byl plně obsazen. 

 

Místo

Olomouc