Úvodní kurz manželského a rodinného poradenství

 

Poslání kurzu

Uvedení do teoretických a praktických základů poradenství a získaní metodických vodítek pro poradenskou praxi.

 

Určeno pro

Zájemce o kvalifikační stupeň „Certifikovaný manželský a rodinný poradce I. stupně". Kurz je rovněž určen všem zájemcům o manželské a rodinné poradenství.

 

Popis

Kurz vychází z kvalifikačních požadavků AMRP ČR (34 výukových hodin)

Cíle kurzu

 1. Vymezení pole MaR poradenství jako kontextu poradenské práce z pohledu práva, etiky, organizačních souvislostí a metodiky práce.
 2. Uvedení do teoretických a praktických základů profese MaR poradce.
 3. Zprostředkování informací důležitých pro další studium a profesní rozvoj.
 4. Podpora utváření vlastního stylu poradenské práce.
 5. Naučit se rozpoznávat dilemata práce MaR poradce.

 Kurz je spolupořádán Institutem psychologických služeb, s.r.o. a Univerzitou Palackého v Olomouci.

 

Přidaná hodnota pro zákazníka

 • Certifikát o absolvování kurzu, který splňuje kvalifikační podmínky AMRP ČR a je akreditován MPSV.
 • Studijní materiál: Metodika manželského, rodinného a dalšího vztahového poradenství (kolektiv autorů 2013).

 

Lektoři

Marek KolarikPhDr. Marek Kolařík, Ph.D

 • samostatný manželský a rodinný poradce,
 • člen prezídia Asociace manželských a rodinných poradců ČŘ,
 • spoluautor monografie „Teorie a praxe poradenské psychologie" – Grada Publishing (2014),
 • spoluautor „Metodiky manželského, rodinného, partnerského a dalšího vztahového poradenství (2009-2013)
 • Více informací zde.


PoupetovaMUDr. Šárka Poupětová

 • samostatná manželská a rodinná poradkyně,
 • praxe: rodinná poradna Liberec, rodinná poradna Praha, soukromá praxe,
 • autorka publikace: "Netrapte se po rozvodu" - Grada Publishing (2009),
 • koordinátorka kurzu „Poradenské propedeutiky AMRP 2011",
 • spoluautorka „Metodiky manželského, rodinného, partnerského a dalšího vztahového poradenství (2009-2013).


Bc. et Mgr. Magdaléna Strouhalová

 • studijní obory: právo a studia občanské společnosti,
 • více než desetiletá praxe v Poradně pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy,
 • zkušenost s lektorováním právních témat souvisejících se sociálním poradenstvím, např. pro NRZP ČR, Pražskou linku důvěry aj.

 

doporucuje AMRPDoporučeno

Kurz je doporučen Asociací manželských a rodinných poradců ČR.

 

Akreditace

Kurzu byla udělena akreditace Ministerstva práce a sociálních věcí ČR pod číslem 2015/0235-PC/SP k uskutečňování vzdělávacího programu podle § 117a odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

 

Cena

5.900,- Kč (konečná cena, nejsme plátci DPH)
Přihlášením na kurz nic neriskujete. Pokud se z jakéhokoliv důvodu nebudete moci účastnit a dáte nám to vědět 10 dní před začátkem kurzu, Vaše peníze Vám bez jakýchkoliv průtahů vrátíme zpět. Pokud zjistíte, že se nemůžete zúčastnit na poslední chvíli a napíšete nám to, o své peníze nepřijdete! Můžete za sebe poslat náhradníka. Nebo se kurzu zúčastníte v náhradním termínu, případně zaplacené kurzovné využijete na náš jiný kurz. (Více viz naše Obchodní podmínky)


Termín

Předpokládáme, že bude kurz rozdělen do dvou bloků v termínech  5.- 6. a 19.- 20. října 2018.

 

Místo konání

Praha

 

Reference

Co říkají profesionálové, kteří se již kurzu zúčastnili.

avatar zena      

Kurz vřele doporučuji! Výborně strukturovaný, propojenost teorie a praxe. Vše, co jsem se dozvěděla, jsem si následně i prakticky osahala. Lektoři byli výborní a pružně reagovali na naše potřeby. Pro moji praxi velmi přínosné! Ivana Štefková

 avatar muz      

Mohu kurz s čistým svědomím doporučit, neboť - kromě srozumitelného propojení teorie a praxe, množství konkrétních příkladů a názorných cvičení - získané poznatky, zážitky a trénované dovednosti jsou přenositelné i do jiných oblastí profesního života. Tomáš Blaha

 avatar zena      

Kurz bohatě naplnil má očekávání - obsahem i přístupem lektorů. Obsahově: jasná struktura poradenské spolupráce s klientem, probrání krok po kroku, příklady z praxe, teorii propojená s nácvikem. Lektoři s námi jednali jako s rovnocennými partnery - domlouvali se s námi, oslovovali nás jako odborníky se zkušeností, rozvíjeli naše schopnosti a zvyšovali citlivost. Doporučuji jako dobrý start pro začínající a dobrý rozvojový kurz pro zkušenější. Petra H.

 
avatar muz
     

Šárko a Marku, děkuji za vámi vedený kurz. Velmi oceňuji váš přístup, teoretické nástroje pro práci v poradenském procesu, ať už to byla 1. konzultace a utváření: kontaktu, kontextu a kontraktu či autosupervize před/po konzultaci. Četné možnosti procvičování dříve teoreticky probraného, umožnilo nově viděné části poradenského procesu pěkně usadit a lépe zvládnout. Zároveň děkuji za příjemné prostředí, frekventanty kurzu a celkovou organizaci. Přeji hodně podobně povedených kurzů. PhDr. Robert Hájek

 avatar zena      

Děkuji za možnost účastnit se semináře, který byl plně praktický, s mnoha užitečnými náměty. Modelové situace s pozitivní i rozvojovou zpětnou vazbou, podpořené konkrétními návodnými postupy, mohou být náročné, ale jde o zcela nenahraditelnou a skvělou odbornou zkušenost.

  

Způsob přihlašování

Pro přihlášení využijte prosím formulář zde.