Úvodní kurz manželského a rodinného poradenství

 

Poslání kurzu

Uvedení do teoretických a praktických základů poradenství a získaní metodických vodítek pro poradenskou praxi.

 

Určeno pro

Zájemce o kvalifikační stupeň „Certifikovaný manželský a rodinný poradce I. stupně". Kurz je rovněž určen všem zájemcům o manželské a rodinné poradenství.

 

Popis

Kurz vychází z kvalifikačních požadavků AMRP ČR (34 výukových hodin)

Cíle kurzu

 1. Vymezení pole MaR poradenství jako kontextu poradenské práce z pohledu práva, etiky, organizačních souvislostí a metodiky práce.
 2. Uvedení do teoretických a praktických základů profese MaR poradce.
 3. Zprostředkování informací důležitých pro další studium a profesní rozvoj.
 4. Podpora utváření vlastního stylu poradenské práce.
 5. Naučit se rozpoznávat dilemata práce MaR poradce.

 Kurz je spolupořádán Institutem psychologických služeb, s.r.o. a Univerzitou Palackého v Olomouci.

 

Přidaná hodnota pro zákazníka

 • Certifikát o absolvování kurzu, který splňuje kvalifikační podmínky AMRP ČR a je akreditován MPSV.
 • Studijní materiál: Metodika manželského, rodinného a dalšího vztahového poradenství (kolektiv autorů 2013).

 

Lektoři

Marek KolarikPhDr. Marek Kolařík, Ph.D

 • samostatný manželský a rodinný poradce,
 • člen prezídia Asociace manželských a rodinných poradců ČŘ,
 • spoluautor monografie „Teorie a praxe poradenské psychologie" – Grada Publishing (2014),
 • spoluautor „Metodiky manželského, rodinného, partnerského a dalšího vztahového poradenství (2009-2013)
 • Více informací zde.


PoupetovaMUDr. Šárka Poupětová

 • samostatná manželská a rodinná poradkyně,
 • praxe: rodinná poradna Liberec, rodinná poradna Praha, soukromá praxe,
 • autorka publikace: "Netrapte se po rozvodu" - Grada Publishing (2009),
 • koordinátorka kurzu „Poradenské propedeutiky AMRP 2011",
 • spoluautorka „Metodiky manželského, rodinného, partnerského a dalšího vztahového poradenství (2009-2013).


Bc. et Mgr. Magdaléna Strouhalová

 • studijní obory: právo a studia občanské společnosti,
 • více než desetiletá praxe v Poradně pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy,
 • zkušenost s lektorováním právních témat souvisejících se sociálním poradenstvím, např. pro NRZP ČR, Pražskou linku důvěry aj.

 

doporucuje AMRPDoporučeno

Kurz je doporučen Asociací manželských a rodinných poradců ČR.

 

Akreditace

Kurzu byla udělena akreditace Ministerstva práce a sociálních věcí ČR pod číslem 2015/0235-PC/SP k uskutečňování vzdělávacího programu podle § 117a odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

 

Cena

5.900,- Kč (konečná cena, nejsme plátci DPH)
Přihlášením na kurz nic neriskujete. Pokud se z jakéhokoliv důvodu nebudete moci účastnit a dáte nám to vědět 10 dní před začátkem kurzu, Vaše peníze Vám bez jakýchkoliv průtahů vrátíme zpět. Pokud zjistíte, že se nemůžete zúčastnit na poslední chvíli a napíšete nám to, o své peníze nepřijdete! Můžete za sebe poslat náhradníka. Nebo se kurzu zúčastníte v náhradním termínu, případně zaplacené kurzovné využijete na náš jiný kurz. (Více viz naše Obchodní podmínky)


Termín

Aktuálně nepřipravujeme otevření dalšího termínu kurzu.  

 

Místo konání

 

 

Reference

Co říkají profesionálové, kteří se již kurzu zúčastnili.

avatar zena      

Kurz vřele doporučuji! Výborně strukturovaný, propojenost teorie a praxe. Vše, co jsem se dozvěděla, jsem si následně i prakticky osahala. Lektoři byli výborní a pružně reagovali na naše potřeby. Pro moji praxi velmi přínosné! Ivana Štefková

 avatar muz      

Mohu kurz s čistým svědomím doporučit, neboť - kromě srozumitelného propojení teorie a praxe, množství konkrétních příkladů a názorných cvičení - získané poznatky, zážitky a trénované dovednosti jsou přenositelné i do jiných oblastí profesního života. Tomáš Blaha

 avatar zena      

Kurz bohatě naplnil má očekávání - obsahem i přístupem lektorů. Obsahově: jasná struktura poradenské spolupráce s klientem, probrání krok po kroku, příklady z praxe, teorii propojená s nácvikem. Lektoři s námi jednali jako s rovnocennými partnery - domlouvali se s námi, oslovovali nás jako odborníky se zkušeností, rozvíjeli naše schopnosti a zvyšovali citlivost. Doporučuji jako dobrý start pro začínající a dobrý rozvojový kurz pro zkušenější. Petra H.

 
avatar muz
     

Šárko a Marku, děkuji za vámi vedený kurz. Velmi oceňuji váš přístup, teoretické nástroje pro práci v poradenském procesu, ať už to byla 1. konzultace a utváření: kontaktu, kontextu a kontraktu či autosupervize před/po konzultaci. Četné možnosti procvičování dříve teoreticky probraného, umožnilo nově viděné části poradenského procesu pěkně usadit a lépe zvládnout. Zároveň děkuji za příjemné prostředí, frekventanty kurzu a celkovou organizaci. Přeji hodně podobně povedených kurzů. PhDr. Robert Hájek

 avatar zena      

Děkuji za možnost účastnit se semináře, který byl plně praktický, s mnoha užitečnými náměty. Modelové situace s pozitivní i rozvojovou zpětnou vazbou, podpořené konkrétními návodnými postupy, mohou být náročné, ale jde o zcela nenahraditelnou a skvělou odbornou zkušenost.

  

Způsob přihlašování

Pro přihlášení využijte prosím formulář zde.