Rozvoj organizační kultury je dlouhodobý proces, který začíná rozhodnutím se kultuře věnovat. Níže uvádíme přehled organizací, které s naší pomocí dokončily fázi měření současné organizační kultury, stanovily podobu žádoucí kultury a byly zahájeny první kroky pro její dosažení.

 Název organizace

 

 

 

Rok zahájení rozvoje organizační kultury 

 

Použitý model organizační kultury 

Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, p.o.     2015   CTT (Barrett Values Centre)
   x      
Slezská nemocnice v Opavě, p.o.     2015   CTT (Barrett Values Centre)
             
BENEKOVterm s.r.o.       2015   Hofstedeho model pro strategii, kulturu a změnu