Po skončení našich otevřených kurzů zasíláme jejich účastníkům prosbu o anonymní hodnocení. Při hodnocení mají účastníci volitelnou možnost uvést své jméno a zprávu, kterou chtějí sdělit lektorům případně dalším zájemcům o kurz. Jejích zprávy naleznete níže.

Vedle otevřených kurzů pořádáme také uzavřené kurzy pro organizace různého typu (firmy, příspěvkové organizace, Armáda ČR). Reference k těmto kurzům poskytneme na vyžádání.   

 

Hand test pro dopravní psychology 22.6.2016

Lektoři:

 • PhDr. Matúš Šucha, Ph.D.
 • doc. PhD. Martin Lečbych, Ph.D.

 

Počet účastníku: 19

 

Vybrané reference účastníků:

Velmi fundovaný, jasný, srozumitelný a věcný výklad + praktická část ( rozbor konkrétních protokolů).

PhDr., Ing. Milan Hrdina, dopravní a poradenská psychologie, Liberec

 

Příjemná atmosféra a profesionalita přednášejících.

Radoslava Růžičková

 

Největším přínosem z mého pohledu byla vyváženost odborného výkladu pana doc. PhDr. Martina Lečbycha, Ph.D., tj. části teoretické s prezentovanými kazuistikami. Jeho výklad byl velmi fundovaný, poutavý a inspirující. Děkuji!

PhDr. Hana Žeravová

 

 

Hand test 1.4.2016

Lektor:

 • doc. PhDr. Martin Lečbych, Ph.D.

 

Počet účastníků: 17

 

Vybrané reference účastníků: 

Já jako začátečník bez praxe s metodou jsem se trochu bála, že výklad bude příliš odborný a orientovaný spíše na pokročilé uživatele, což se však naštěstí pro mne nestalo. Největší přínosem tedy pro mě bylo samotné podrobnější seznámení se s metodou s názornou ukázkou kazuistik.

Radka Kozlová

 

Možnost sledovat poradenské a klinické úvahy lektora, rozbor podnětového materiálu.

PharmDr. et Mgr. Samuel Jindra

 

Největší přínosem kurzu byly praktické ukázky výstupů hand testu propojené s osobnostními profily klientů. Dále samozřejmě erudovanost pana Lečbycha:-) S hand testem jsem před konáním kurzu nepracovala a všechny informace pro mne byly užitečné.

Andrea Harazinova

 

 

Tematický apercepční test (závěr výcviku)

Lektor:

 • doc. PhDr. Martin Lečbych, Ph.D. 

 

Počet účastníků: 10

 

Vybrané reference účastníků:

Profesionalita lektora, jeho zkušenosti s vyhodnocováním projektivních diagnostických metod.

Petra Lášková

 

Kurz TAT byl pro mne přínosem především pro odborný přístup pana docenta, jeho zaujetí tématem a jeho laskavým rozvažováním nad jednotlivými protokoly klientů. Velmi si také vážím umožnění přístupu ke všem materiálům online. Bylo fajn mít teorii před sebou vytištěnou a moci se soustředit jen na výklad.

Klára Patlichová

 

 

Jak komunikovat s klientem se závislostí 30.11.2015

Lektoři:

 • PhDr. Iva Velková
 • PhDr. Eva Maierová, Ph.D.


Počet účastníků: 24

Vybrané reference účastníků:

Ušití semináře na míru účastníků na základě jejich očekávání. Milý přístup. Ponechání prostoru na sdílení zkušeností. Děkuji moc!

Dana Kroutilová


Mnoho nových informací, kurz byl veden skvěle, profesionalita a vstřícnost lektorek.

Martina Kudělová

 

Pro mne bylo velmi důležité, že jsem si uvědomil a připomenul, že jsem některé věci ve své práci opomíjel nebo i pozapomněl, nebo za dobu své činnosti i částečně na ně rezignoval. Proto jsem rád za toto komplexní shrnutí a aktualizaci v naší práci s klienty.

Oldřich Zlámal

 

Spojení praxe s teorií v dané oblasti, příjemný, vstřícný a trpělivý přístup lektorek, snaha vyjít vstříc požadavkům a očekáváním frekventantů, znalost problematiky ze stran lektorek. Užitečné informace i z oblasti teorie.

Eva Zakouřilová

 

Kurz Hand test 27.11.2015

Lektor:

 • PhDr. Martin Lečbych, Ph.D.


Počet účastníků: 22

Vybrané zprávy účastníků:


Konkrétní přínos pro klinickou praxi:

 • korekce způsobu administrace,
 • klinická práce s testem, vyvozování a ověřování klinických hypotéz,
 • aktuální poznatky z výzkumu.

Mgr. Martin Suchánek, klinický psychlog

 

Největším přínosem je pro mě způsob diagnostické rozvahy lektora u každého prezentovaného případu - kombinace anamnestických informací, výstupů z testu (testů) a dalších teoretických znalostí a praktických zkušeností.

Libor Škoda

 

Kontext vzniku testu, trpělivě podávané názorné ukázky.

David Schejbal

 

Kurz Rorschachovy metody: Exnerův Komprehenzivní systém pro psychology mimo klinickou praxi 7.3.2015 - 5.3.2016

(hodnocení v polovině běhu kurzu)

Lektoři:

 • PhDr. Martin Seitl, Ph.D.
 • doc. PhDr. Martin Lečbych, Ph.D.


Počet účastníků: 13

Vybrané reference účastníků:

Velmi dobrá organizace kurzu i zázemí. Oceňuji e-learning i to, že vyučující nám vyšli vstříc a materiály posílají předem před každým setkáním. Jako milý "bonus " považuji i mailové připomenutí, že se blíží další setkání :) Výuka je vedena fundovaně, srozumitelně a přívětivě. Oba lektoři pružně reagují na potřeby a požadavky účastníků.

Mgr. Soňa Pančochová

 

Neznám kvality jiných lektorů ROR metody, ale pokud se rozhodnete pro pány Lečbycha a Seitla, určitě neuděláte chybu. Jsou výborní.

Libor Škoda

 

Největším přínosem pro mě byla odborná kompetence přednášejících, pravidelné setkávání se s "akademickou půdou".

Nataša Gmentová

 

Podívejte se na reference z našich dalších kurzů:

Jak komunikovat s klientem se závislostí 30.6.2015

1. Dopravně psychologický den 10.4.2015

Hand test 27.3.2015

Poradenská propedeutika 9. - 12.1.2015

Hand test 22.11.2014