Praktický trénink, který vás naučí zefektivnit a zjednodušit práci s klientem

 
 
 
Jste psycholog, terapeut, kouč, poradce ze soukromé i státní praxe nebo student?A zabýváte se individuálním, párovým či rodinným poradenstvím?Potýkáte se někdy s tím, že:

 • Máte s klientem uzavřený kontrakt, ale spolupráce nefunguje.
 • Klient neví, co chce.
 • Se nedaří s klientem efektivně domluvit na čem, jakým způsobem a za jakých podmínek budete spolupracovat.
 • Klienti opakovaně neplní domluvené dohody a úkoly z předcházejících setkání.
 • Se cítíte tlačení k odpovědnosti, která není vaší kompetencí, při spolupráci s institucemi (OSPOD, soud, …)

Všechny tyto problémy pomáhá řešit dobrý kontrakt.

 
Zajímají vás následující otázky?
 • Jde opravdu kontrakt uzavřít s každým klientem?
 • Co nejčastěji brání uzavření efektivního kontraktu s klientem ze strany poradce a z pohledu klienta?
 • Co dělat, když se kontrakt opakovaně nedaří uzavřít?
 • Jak uzavřít kontrakt s nemotivovaným klientem (například klientem poslaným z OSPODu?)

Čekají na Vás odpovědi na tyto i další vaše otázky, teorie, příklady z praxe, ukázky, trénink.

 

Obsah kurzu

Cílem je uvést do teoretických a praktických základů kontraktování a poskytnout metodická vodítka pro poradenskou praxi.

Jak uzavřít kontrakt1. TŘI VRSTVY KONTRAKTU A PROČ JSOU DŮLEŽITÉ
 • rámec- administrativní a hodnotový
 • cíl
 • prostředky
V rámci tohoto bloku se naučíte:
 • Předpoklady fungujícího kontraktu
 • Rozpoznat, co je užitečné kontraktovat dle kontextu případu.
 • Uzavřít explorační kontrakt, který Vám může pomoci, pokud klient nerozumí, „co se mu to děje a proč", a nemá příliš jasnou představu o cíli
 • Efektivně používat jazyk a díky tomu se vyhýbat skrytým očekáváním a pastem.
 • Uzavřít kontrakt na cíl (změnu) a prostředky k její mu dosažení.
 • Uzavírat mini-kontrakty (na zastavování, na konfrontaci, na využití techniky, na vyzkoušení si nového chování).
 • Uzavírat kontrakt na sebekontrolu (zastavení násilí, destruktivní hádky...).
2. ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ PŘI UZAVÍRÁNÍ KONTRAKTU
 • Co se dá dělat, když se začneme při domlouvání kontraktu s klientem míjet a proč se nám to děje?
 • Jak uzavírat kontrakt, když se dotkneme hlubokého tématu s citlivými emocemi?
 • Jak uzavřít kontrakt s klientem, který neví, co chce?
 • Co dělat, když se kontrakt s klientem nedaří uzavřít?
 • Jak revidovat kontrakt, když se spolupráce nedaří.
3. KONTRAKT S PÁREM A RODINOU
 • Jaké jsou rozdíly při uzavírání kontraktu s jedincem a párem a na co je potřeba si dávat pozor aneb nejčastější pasti a omyly kontraktování s párem nebo rodinou.
4. TŘÍSTRANNÝ KONTRAKT - SPOLUPRÁCE S INSTITUCÍ
 • Jak domluvit efektivní spolupráci s klientem, který byl poslán institucí (např. OSPOD, soud) a jak domluvit efektivní spolupráci s institucí.

Kontrakt je oboustranně odsouhlasené ujednání. Sjednává rovnoměrnou odpovědnost. Nastavuje partnerské zacházení. Orientuje poradenství na cíl, a tím umožňuje kontrolovat úspěšnost.

 

Forma kurzu

Kurz je zaměřen nácvikově, prakticky a bude probíhat ve skupině kolegů s obdobnými obtížemi, potřebami a přáními. Kurz podporuje vzájemné sdílení zkušeností účastníků.

Součástí bude i základní teoretická průprava týkající se kontraktování (rovnoměrná odpovědnost, partnerské zacházení, orientace na cíl, kontrola úspěšnosti, …) dle „Metodiky vztahového poradenství AMRP 2013".

Program bude uzpůsoben aktuálním potřebám a očekávání účastníků. Důraz bude kladen zejména na praktický nácvik formou hraní rolí a následné zpětné vazby. Pozornost bude věnována otázkám a konkrétním příkladům z praxe účastníků kurzu v situacích, kdy kontrakt z nějakého důvodu nefunguje.Pracuje se nehodnotícím způsobem.
Kurz je spolupořádán Institutem psychologických služeb, s.r.o. a Univerzitou Palackého v Olomouci.

Efektivní kontrakt šetří čas a energii poradce i klienta.

 

Poupetova

Lektor

Kurzem Vás provede zkušená samostatná manželská a rodinná poradkyně s více jako 20ti letou praxí v oboru.

MUDr. Šárka Poupětová
 • zkušená samostatná manželská a rodinná poradkyně, psychoterapeutka a lektorka
 • praxe: rodinná poradna Liberec, rodinná poradna Praha, soukromá praxe Psychotera Praha
 • autorka publikace: "Netrapte se po rozvodu" - GradaPublishing (2009)
 • koordinátorka kurzu„Poradensképropedeutiky AMRP“
 • spoluautorka „Metodiky manželského, rodinného, partnerského a dalšího vztahového poradenství“ (2009-2013).
 • Více informací o lektorce zde.

 

avatar muzŠárka Poupětová má dar předávat znalosti a zkušenosti velmi názorným a srozumitelným způsobem. (Hodnocení absolventa kurzu)

 

doporucuje AMRPDoporučeno

Kurz je doporučen Asociací manželských a rodinných poradců ČR.

 

Reference

Co říkají profesionálové, kteří se již kurzu zúčastnili

avatar zena        
Největším přínosem byl podporující a trpělivý přístup lektorky, možnost realizace modelových situací + zpětná vazba, konkrétní formulace při vedení rozhovorů a bezpečné, rozvojové prostředí.
avatar zena        
x
Zopakování a prohloubení teoretického základu srozumitelnou formou. Praktický trénink kontraktování v situaci s jednotlivcem, párem rodinou a tvorba třístranných kontraktů byl pro mě užitečný, díky přístupu a vedení lektorky se mi dařilo propojit teorii s mojí aktuální klientskou praxí.  Jako užitečné pro hlubší porozumění vytváření dobrých kontraktů považuji také transakčně-analytický přístup lektorky (např. při vysvětlování pastí v komunikaci s klienty). Díky za podporu a vlídnost.
x
avatar muz        
Děkuji za možnost účastnit se semináře, který byl plně praktický, s mnoha užitečnými náměty. Modelové situace s pozitivní i rozvojovou zpětnou vazbou, podpořené konkrétními návodnými postupy, mohou být náročné, ale jde o zcela nenahraditelnou a skvělou odbornou zkušenost.

 

Přidaná hodnota

Ke kurzu získáte:

 • Osvědčení o absolvování kurzu splňující kvalifikační požadavky AMRP ČR
 • Studijní materiál kontraktování z Metodiky manželského, rodinného a dalšího vztahového poradenství (kolektiv autorů 2013).

 

Cena

2.800,- Kč

Přihlášením na kurz nic neriskujete. Pokud se z jakéhokoliv důvodu nebudete moci účastnit a dáte nám to vědět 10 dní před začátkem kurzu, Vaše peníze Vám bez jakýchkoliv průtahů vrátíme zpět. Pokud zjistíte, že se nemůžete zúčastnit na poslední chvíli a napíšete nám to, o své peníze nepřijdete! Můžete za sebe poslat náhradníka. Nebo se kurzu zúčastníte v náhradním termínu, případně zaplacené kurzovné využijete na náš jiný kurz. (Více viz naše Obchodní podmínky)

Určeno pro

Kurz je určen všem, kteří se ve své praxi specializují na individuální, párové a rodinné poradenství, nebo se na tuto práci připravují. Díky svému praktickému zaměření se hodí pro zkušené poradce i začátečníky. Kurzu se mohou zúčastnit i pracovníci v sociálních službách poskytující poradenství. Naopak trénink není vhodný pro ty psychoterapeuty, kteří ve své práci prvky poradenství nepoužívají.

 

Termín

Aktuálně není určen konkrétní termín realizace kurzu.


Jeho otevření čeká na dostatečný počet vážných zájemců.

V případě, že máte o kurz zájem, přihlaste se předběžně prostřednictvím formuláře níže. 

O otevření kurzu a konkrétním termínu bychom Vás pak informovali.

Délka kurzu: 16 vyučovacích hodin

 

Místo

Olomouc

 

Způsob přihlášení

Přihlaste se prosím prostřednictvím formuláře níže. 

V případě překročení kapacity kurzu je rozhodující datum podání přihlášky.
Pokud chcete uplatnit nějaký slevový kupón, uveďte to prosím do poznámky.
 

Účastník kurzu

Pole označená (*) jsou povinná.

Fakturační údaje

Pole označená (*) jsou povinná.