Praktický kurz pro každého, kdo se ve své práci setkává s intoxikovanými, agresivními či nemotivovanými klienty

Jak komunikovat s klientem se závislostí
Přicházejí k Vám klienti pod vlivem návykových látek?

Sázejí Vaši klienti víc, než „je zdrávo"?

Znemožňuje klientova závislost využívání Vámi nabízených služeb?

Rádi byste se závislými osobami snáze domluvili?

Prožíváte, stejně jako spousta dalších, pocit ohrožení, když se setkáte s intoxikovaným člověkem?

Chcete lépe pochopit mysl drogově závislého?

Potřebujete lépe zvládat setkání s agresivním člověkem?

Rádi byste se s profesionálem poradili, zda jsou Vámi zvolené formy komunikace efektivní?

 

Díky kurzu získáte větší jistotu v komunikaci se závislým klientem. Budete vědět, jak zvládnout obtížné situace i přirozený pocit vlastního ohrožení.

 

Určeno pro

Kurz je určen pro sociální pracovníky, pracovníky v sociálních službách, studenty a odbornou veřejnost. Kurz je vhodný i pro pracovníky, jejichž zařízení není přímo určeno osobám se závislostmi, ale jejichž někteří klienti mají sklon k nadměrnému užívání návykových látek či gamblerství.

Obsah kurzu

Cílem kurzu je uvedení do teoretických a praktických základů komunikace s klientem se závislostí a získání praktických dovedností.
 
jak zvládat opilé klienty
1. Teoretické vymezení návykového chování a návykových látek
 • Vymezení klíčových pojmů
 • Dělení návykových látek a návykového chování
 • Účinky a dopady závislého chování
 • Možnosti léčby a programů pro uživatele
2. Specifikace klientů se závislostí
 • Základní specifika klientů se závislostí, typy užívání a jejich projevy
 • "Typické" jednání klientů dle užívání návykové látky
 • Základní způsoby péče o duševní hygienu a seberozvoj pracovníků
3. Styly komunikace s touto cílovou skupinou (intoxikovaný, agresivní, nemotivovaný klient, aj.)
 • Identifikace základních charakteristických stylů komunikace se závislými klienty
 • Doporučení komunikačních technik pro jednání s agresivním, intoxikovaným, psychotických klientem
4. Praktické nácviky v modelových situacích
 • Praktické nácviky modelových situací se závislým klientem (agresivní, intoxikovaný, psychotický, nemotivovaný, aj.)
 • V případě zájmu práce nad kazuistikami účastníků
 

Forma kurzu

Teoretické bloky jsou doplněné příklady z praxe a skutečnými kazuistikami.
V praktické části dostane každý účastník příležitost pro nácvik modelové situace pod vedením zkušeného odborníka, s možností zpětné vazby v úrovních klient, pracovník, i pozorovatel.
 

maierovaLektor

Kurzem Vás provede psycholožka a adiktoložka, která pracuje s uživateli návykových látek již od roku 2007.

PhDr. Eva Maierová, Ph.D.
 • psycholog a adiktolog
 • člen České asociace adiktologů
 • publikační a výzkumná činnost v oboru adiktologie
 • zabývá se prací s klienty se závislostí od roku 2007 - zejména ambulantní péče (individuální a rodinné poradenství, terapie) s uživateli návykových látek, hazardními hráči a osobami blízkými ohroženými návykovým chováním.
 
avatar zena KPLektorování bylo velmi srozumitelné a hodnotím jej za nejlepší, co jsem kdy slyšela ohledně daného tématu. Doprovázené i vysvětlením "malováním" na papír, hlavně týkající se fungování mozku při závislostech. (Zpětná vazba Bc. Jaroslavy Honusové, absolventky kurzu)
 

Akreditováno

Kurz je akreditován Ministerstvem práce a sociálních věcí.
 

Reference

Co říkají profesionálové, kteří se již kurzu zúčastnili:
 
avatar muz KP
 
 
Sám jsem cítil změnu ve svém jednání s klienty hned další dny. Ve chvílích, kdy se dříve stupňovalo napětí, obavy a neklid, zrodila se síla pokoje a klidného vědomí z poznání příčin i následků, které se vlastně v životě stále opakují. Pro mne bylo velmi důležité, že jsem si uvědomil a připomenul, že jsem některé věci ve své práci opomíjel nebo i pozapomněl, nebo za dobu své činnosti i částečně na ně rezignoval. Proto jsem rád za toto komplexní shrnutí a aktualizaci v naší práci s klienty. Zlámal Oldřich  
avatar zena KP
 
 
 
Velkým přínosem byly poznatky aplikovatelné v praxi, byť pracuji ve službách, které se primárně nezaměřují na práci se závislými. Oceňuji také nabídku lektorek obracet se s případnými dotazy k tématu i po skončení kurzu. Mgr. Elena Gřesová
 
avatar zena KP     Největším přínosem byly poznatky s praxe a získaní osobních zkušenosti přednášejících. Mgr. Dana Polochová
avatar zena KP
 
 
 
Seminář byl velmi zajímavý a velice pěkně vedený. V průběhu semináře byly prezentovány i motivační rozhovory a jednotlivé fáze změn, což na základě svých zkušeností považuji za jedny z nejdůležitějších znalostí a dovedností v práci s klientem. Vzhledem k tomu, že se v dnešní společnosti čím dál více setkáváme s lidmi s nějakou závislostí, lze tento seminář doporučit komukoliv v pomáhající profesi. Eva Zakouřilová
 
avatar zena KP
 
 
Ušití semináře na míru účastníků na základě jejich očekávání. Milý přístup. Ponechání prostoru na sdílení zkušeností. Budu se těšit na další seminář. Dana Kroutilová
 

Přidaná hodnota

Ke kurzu získáte:
 • Osvědčení o absolvování kurzu akreditovaném MPSV, tedy vhodného pro pracovníky vykonávající odborné činnosti v sociální oblasti.
 • Doplňující studijní materiál.
 

Cena

1600,- Kč (konečná cena, nejsme plátci DPH)
Přihlášením na kurz nic neriskujete. Pokud se z jakéhokoliv důvodu nebudete moci účastnit a dáte nám to vědět 10 dní před začátkem kurzu, Vaše peníze Vám bez jakýchkoliv průtahů vrátíme zpět. Pokud zjistíte, že se nemůžete zúčastnit na poslední chvíli a napíšete nám to, o své peníze nepřijdete! Můžete za sebe poslat náhradníka. Nebo se kurzu zúčastníte v náhradním termínu, případně zaplacené kurzovné využijete na náš jiný kurz. (Více viz naše Obchodní podmínky)
 
 

Termín

Aktuálně není stanoven, předběžně předpokládáme otevření kurzu na jaře 2018. 
V případě zájmu se prosím přihlašte níže.
Rozsah: 8 vyučovacích hodin.
Registrace je možná do naplnění kapacity kurzu.
 

Místo konání

Olomouc
 

Způsob přihlášení

Přihlaste se prosím zde.