Celodenní intenzivní výcvikové setkání, které Vám umožní efektivně používat Hand test ve Vaší praxi

 

Popis

Kurz je zaměřen na seznámení s administrací, skórováním a interpretací výsledků Hand testu v klinické praxi s ohledem na posuzování psychické způsobilosti k řízení vozidel.

Účastníky seznamujeme s evidence-based přístupem a s aktuálními poznatky z oblasti využití této metody, a to konkrétně v oblastech duševních poruch s ohledem na dopravní problematiku.

V rámci kurzu prezentujeme protokoly z klinické praxe a demonstrujeme hlavní znaky k řešení diferenciálně diagnostických otázek, demonstrujeme možnosti integrace Hand testu v rámci ostatních psychodiagnostických metod používaných v dopravněpsychologickém vyšetření.

Náplň setkání jsme schopni přizpůsobit míře obeznámenosti účastníků s touto metodou, od začátečníků po mírně pokročilé uživatele této metody.

 

Určeno pro

Dopravní psychology, kteří provádí posuzování psychické způsobilosti k řízení silničních motorových vozidel, a psychology dalších specializací se zájmem o tuto psychodiagnostickou metodu.
 

Lektoři

Lektoři kurzu jsou:

  • Doc. PhDr. Martin Lečbych, Ph.D. autor monografie Wagnerův Hand test: Aplikace ve výzkumu a praxi,
  • PhDr. Matúš Šucha, Ph.D. autor Metodiky pro dopravněpsychologické vyšetření 2015.
 

Reference

Co říkají profesionálové, kteří se již kurzu zúčastnili:

avatar muz DP      Velmi fundovaný, jasný, srozumitelný a věcný výklad + praktická část (rozbor konkrétních protokolů). PhDr., Ing. Milan Hrdina, dopravní a poradenská psychologie, Liberec
 avatar muz DP     Velmi jasný, názorný výklad a vřelý dík za materiály na CD. PhDr. Jiří Popelka
 avatar zena DP     Největším přínosem z mého pohledu byla vyváženost odborného výkladu pana doc. PhDr. Martina Lečbycha, Ph.D., tj. části teoretické s prezentovanými kazuistikami. Jeho výklad byl velmi fundovaný, poutavý a inspirující. Děkuji! PhDr. Hana Žeravová
 avatar zena DP     Příjemná atmosféra a profesionalita přednášejících. Radoslava Růžičková

 

Přidaná hodnota pro zákazníka

Účastníci kurzu obdrží podrobné školící materiál a, osvědčení o absolvování.

Navíc ke kurzu získáte:

Licenci k užívání asistenčního počítačového programu
Tento program Vám usnadní vyhodnocení Hand testu.
 

Slevu 20 % na účast dalšího kolegy z Vaší organizace
Pokud Vás přijde z Vaší společnosti víc, vyjde Vás to levněji.

 

Cena

3000,- Kč (včetně DPH) 

Přihlášením na kurz nic neriskujete. Pokud se z jakéhokoliv důvodu nebudete moci účastnit a dáte nám to vědět 10 dní před začátkem kurzu, Vaše peníze Vám bez jakýchkoliv průtahů vrátíme zpět. Pokud zjistíte, že se nemůžete zúčastnit na poslední chvíli a napíšete nám to, o své peníze nepřijdete! Můžete za sebe poslat náhradníka. Nebo se kurzu zúčastníte v náhradním termínu, případně zaplacené kurzovné využijete na náš jiný kurz. (Více viz naše Obchodní podmínky)

 

Termín

Termín nového běhu: kurz bude otevřen při dostatečném počtu zájemců.

Pokud máte zájem, zaregistrujte se prosím. Jakmile bude dostatek přihlášených, navrhneme Vám termín.

Místo

Olomouc

 

Způsob přihlašování

Přihlaste se prosím zde.

Pro přihlášky využijte prosím formulář níže.

 

Pokud máte o kurz zájem, přihlaste se prosím prostřednictvím formuláře pod tímto odkazem.