Pánujete realizaci DC ve Vaší organizaci? Kontaktujte nás na ! Na základě vstupních informací Vám připravíme orientační nabídku!

 

Development centrum je vysoce efektivní nástroj pro identifikaci rozvojového potenciálu Vaší organizace. Pracuje se současnými zaměstnanci, jejich současnými kompetencemi ale i kompetencemi, které by mít mohli. Naše development centrum Vám pomůže odhalit skryté rezervy Vašich zaměstnanců pro konkrétní příležitost v podobě pracovní pozice, plánovaného projektového týmu apod.
Disponujeme jedinečným know-how, které přizpůsobíme na míru Vašim aktuálním požadavkům a cílům organizace. Pro Vaše plány pomůžeme vybrat ty nejvhodnější z Vámi před-vybraných talentů nebo Vám pomůžeme talenty vyhledat.

Poslání develoment centra

Identifikace silných a rozvojových stránek zaměstnanců, stejně jako nastavení jejich rozvojových plánů vzhledem k určenému cíli. Námi poskytnuté DC podpoří Vaše organizační cíle rozvojem dosud nevyužitých vnitřních zdrojů.

Určeno pro

Soukromé, státní, neziskové a příspěvkové organizace, které upřednostňují práci s vlastními zaměstnanci a jejich potenciálem.

Popis

Develoment centrum je komplexní program trvající ½ dne, 1 den nebo více dní podle typu zakázky. Konkrétní obsah a časový rozsah se vždy individuálně přizpůsobuje situaci zákazníka. Zaměstnanci během programu individuálně i skupinově provádí řadu úloh, které simulují pracovní a mezilidské situace potřebné pro úspěšnost plánovaného cíle (pracovní pozice, nový tým apod.). Chování zaměstnanců je sledováno a hodnoceno týmem hodnotitelů. Součástí programu jsou vždy také psychodiagnostické metody, jejichž výsledky tvoří společně s výsledky pozorování ucelený obraz o uchazeči. DC Vám rovněž pomůže ověřit znalosti nutné pro plánovanou pozici nebo tým.

Metody a techniky jsou vždy uzpůsobeny konkrétní zakázce. Do programu například zařazujeme:

Techniky skupinové práce

 • Modelové situace s konkrétními organizačními projekty
 • Vytváření skupinového rozhodnutí
 • Práce s dilematy
 • Vyjednávání
 • Prezentace a obhájení vlastního stanoviska
 • Komunikace ve skupině (hledání existujícího i neexistujícího řešení apod.)
 • Schopnost synergie
 • Schopnost sebehodnocení ve skupině
 • Zvládání náročných situací, specifických pro organizaci.

Techniky individuální práce

 • Behaviorální interview
 • Belbinova diagnostika (formování týmu)
 • Psychodiagnostické nástroje typu BIP, GPOP, LJI, LMI, IST, VTS, ECR apod.
 • Exklusivní Hoganovy osobnostní dotazníky
 • Ověřování týmové a interpersonální kompatibility

Podmínkou úspěšného DC je kvalifikovaný tým hodnotitelů. Vždy sestavujeme tým hodnotitelů z našich profesionálů a vybraných zástupců našeho zákazníka. Samozřejmou součástí je odborná příprava hodnotitelů vybraných do týmu našim zákazníkem.
Hodnotitelé zákazníka jsou při DC plným partnerem, jehož role je při celém průběhu DC klíčová. Celý tým hodnotitelů je zapojen do vyhodnocení, na jehož základě Institut psychologických služeb vypracuje doporučení a rozvojové plány pro všechny zúčastněné zaměstnance.

Přidaná hodnota pro zákazníka

 • Podpora rozvojového potenciálu organizace využitím vlastních zdrojů na náročnější pozice.
 • DC šetří čas na adaptaci nových zaměstnanců v náročnějších pozicích.
 • DC zvyšuje HR stabilitu organizace.
 • Závěrečná zpráva obsahující rozvojové stránky zaměstnanců ve vztahu ke konkrétním příležitostem.

Cena služby

Cena je vždy sjednána smluvně na základě programu sestaveného podle potřeb zákazníka.

Garanti služby

PhDr. Martin Seitl, Ph.D.
PhDr. Marek Kolařík, Ph.D.

 

Plánujete realizaci DC ve Vaší organizaci? Kontaktujte nás na ! Na základě vstupních informací Vám připravíme orientační nabídku!