ROR: Exnerův Komprehenzivní systém pro pro psychology práce, poradenské a dopravní psychology
Otevřen nový běh kurzu s dotací 100 hodin. Pro účastníky máme zdarma počítačový program usnadňující vyhodnocení ROR.
Nový běh ROR pro kliniky začne už 1. 12. 2017!
156 hodin výuky a za ně 84 kreditů (akreditace Ministerstva zdravotnictví ČR).
Máte náročné zaměstnání, ve kterém toho dáváte ze sebe příliš?
Kurz Vám ukáže, jak pracovat s vlastním stresem, zátěží a problémy na základě prověřeného přístupu kognitivně behaviorální terapie.
Kurz akreditovaný MPSV se bude konat 1. 12. 2017.
Praktický kurz pro každého, kdo se ve své práci setkává s intoxikovanými, agresivními či nemotivovanými klienty

Od nového roku se chystají změny v provádění dopravně-psychologického vyšetření, nebo provádění takzvaných psychotestů pro řidiče. Na podzim budou poslanci projednávat nové znění zákona č. 361/2000 Sb., tzv. silniční zákon. Tento zákon pojednává i o provádění dopravně-psychologického vyšetření a zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel. Nově bude povinností řidiče, který se dostaví na psychotesty pro řidiče, přinést s sebou potvrzení o zdravotní způsobilosti, které nebude starší než 30 dní. Toto potvrzení mu vydá jeho posuzující lékař (praktický lékař řidiče nebo tzv. závodní lékař). Lékař bude mimo jiné posuzovat, jestli řidič nemá poruchy chování způsobené závislostí na alkoholu nebo jiných psychoaktivních látkách. To mimo jiné znamená, že nadále již nebude na psychologovi, aby posuzoval problematické užívání nebo závislost na alkoholu nebo jiných drogách u řidiče. 

Nově bude mít dopravní psycholog povinnost do pěti pracovních dní zaslat posudek příslušnému obecnímu úřadu. Smyslem tohoto opatření je zajistit, aby obecní úřad měl k dispozici posudek nezávisle na vůli řidiče. To je zejména důležité v případě nedoporučujícího posudku. Zároveň zákon stanovuje lhůtu 3 měsíců pro absolvování opakovaného vyšetření (zejména v případě, pokud je posudek nedoporučující).

Zákon rovněž stanovuje možnost odebrání akreditace pro provádění dopravně-psychologického vyšetření u těch psychologů, kteří závažným způsobem porušili postupy stanovené zákonem a dalšími souvisejícími předpisy. Smyslem tohoto opatření je zajistit, aby všichni poskytovatelé psychotestů pro řidiče postupovali při posuzování jednotně a zmenšil se prostor pro korupci nebo ledabylé provádění vyšetření.

 

Rozsah, obsah a průběh vyšetření v zákoně popsán není, zákon se odkazuje na provádějící právní předpis. Tento předpis v současné době není zatím k dispozici, nicméně předpokládá se, že budou podrobně popsány jak oblasti, které má vyšetření pokrýt, tak rozsah vyšetření a minimální požadavky na metody, které psycholog použije. V současné době dopravní psychologové působící na Katedře psychologie FF UP v Olomouci a Institut psychologických služeb s.r.o., ve spolupráci s vydavatelem testů Hogrefe a Asociací dopravních psychologů ČR, ukončují práci na výzkumu, který probíhá od roku 2013 a zaměřuje se na přípravu metodiky pro provádění dopravně-psychologického vyšetření. Všechny relevantní informace budou k dispozici od ledna 2016 a můžou sloužit jako podklad pro vypracování daného právního předpisu.  

 

Leave a reply
You are not allowed to leave a reply!