ROR: Exnerův Komprehenzivní systém pro pro psychology práce, poradenské a dopravní psychology
Otevřen nový běh kurzu s dotací 100 hodin. Pro účastníky máme zdarma počítačový program usnadňující vyhodnocení ROR.
Nový běh ROR pro kliniky začne už 1. 12. 2017!
156 hodin výuky a za ně 84 kreditů (akreditace Ministerstva zdravotnictví ČR).
Máte náročné zaměstnání, ve kterém toho dáváte ze sebe příliš?
Kurz Vám ukáže, jak pracovat s vlastním stresem, zátěží a problémy na základě prověřeného přístupu kognitivně behaviorální terapie.
Kurz akreditovaný MPSV se bude konat 1. 12. 2017.
Praktický kurz pro každého, kdo se ve své práci setkává s intoxikovanými, agresivními či nemotivovanými klienty

Otázka výběru kvalitních zaměstnanců je pro firmy klíčová. Stále více si zaměstnavatelé uvědomují, kolik stojí zapracování nového zaměstnance. Samozřejmostí je pak očekávání návratnosti financí, zisk a také bezproblémové začlenění do kolektivu. Počáteční investice do kvalitně provedeného výběrového řízení tak není trendem ale adekvátní potřebou. Behaviorální interview se stalo jednou z osvědčených metod.

O co se vlastně jedná? Vzpomeňte si například na svou reakci, když jste zjistili, že práce na tento týden překračuje zvládnutelnou mez. Podlehli jste stresu a vaše soustředění se roztříštilo? Nebo jste si přerovnali priority a pustili jste se intenzivněji do práce? A co například jednání s problémovým kolegou. Začínáte být nazlobení, jen ho vidíte ve dveřích a dáváte mu to najevo? Nebo bezkonfliktně spolupracujete a ulevíte si až po odchodu z práce?

 

Tyto situace na pracovišti často nastanou, opakují se a sami si nyní možná uvědomujete, že vaše reakce na ně jsou napříč lety, různými pracovními pozicemi podobné, ne-li stejné. Přesně o tento princip se behaviorální interview opírá. Na základě analýzy minulého chování, přístupu uchazeče k rozdílným situacím, jsme schopni předpovědět nejpravděpodobnější chování na nové pracovní pozici. Protože typ naší reakce je relativně stabilní. Opusťme tedy výběr na základě prvního dojmu a prověřme schopnosti uchazeče pečlivě. Více informací o možnostech výběrového řízení naleznete zde. 

Eva Gladyszová